Marina Civit Sanahuja

Directora de l'Escola Efa

Contacte professional
670 72 06 30
direccio@escolaefa.cat
 

  • Llicenciada en Història de l'Art
  • Màster en educació i TIC
  • Postgraduada en expressió, comunicació i llenguatges a la pràctica socieducativa i creació de projectes
  • Experta en educació artística
  • A més de portar la direcció de l'Escola Efa, en coordina l'àmbit tecnopedagògic de l'Aula Virtual
     

"Crec en la formació com una eina de millora continua per a totes les persones, i en la formació online com una oportunitat d'arribar a professionals de qualsevol lloc a qualsevol hora."

Altres contactes
linkedin 
instagram 
twitter