El valor de la sostenibilitat

La sosteniblitat no és una opció sinó un paradigma que s'ha d'incorporar de manera obligatòria en l'activitat econòmica. La pervivència de les nostres comunitats i la viabilitat dels models de la societat del benestar tal com l'hem conegut i entès fins ara fan inajornable la necessitat d'incorporar els valors de la sostenibilitat en la missió i raó de ser de qualsevol organitzacio empresarial.

Adrià Gelabert té un llarg recorregut com a expert i consultor en matèria de sostenibilitat, i en l'actualitat és director de clients i mercats d'Antehsis Lavola, una empresa associada a l'Acellec que lidera els serveis en aquest àmbit en una quarantena d'estats d'arreu del món i els vincula a les polítiques educatives que usen el lleure i la dinamització sociocultural com a eina de conscienciació.

El relleu que està prenent la sostenibilitat a tots els nivells i en tots els sectors d’activitat es tradueix en nous reptes per a moltes organitzacions que, malgrat tenir els factors ambientals en molta consideració, s'adonen que tenen encara, per davant, molt camí per córrer. En la ponència inaugural de la trentena assemblea anual de l'Acellec, celebrada el 14 de juny de 2022, Adrià Gelabert ens va ajudar a veure com pot afectar aquest nou paradigma al lleure i la cultura de proximitat, i de quina manera pot contribuir el sector a avançar col·lectivament en els desafiaments globals que afrontem com a humanitat.

Podeu veure i escoltar en aquest video la xerrada que va oferir a la seu de l'Acellec.