notícies

Entrevista amb el SOC

29/12/2014

Durant els primers dies de 2015 representants de l'Acellec mantindran una entrevista amb la directora del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Olga Campmany, per plantejar-li diverses propostes per desenvolupar i millorar les ofertes formatives amb voluntat professionalitzadora del sector del lleure educatiu i sociocultural. Una de les funcions essencials de l'Acellec és promoure i facilitar l'adquisició de competències professionals dels treballadors del sector i de totes aquelles persones que, provenint de l'atur, tinguin opcions d'incorporar-se al món laboral a través del nostre àmbit d'activitat. Cal tenir en compte que la gran majoria de treballadors del sector formen part dels col·lectius amb majors índex de desocupació a Catalunya (joves i dones de mitjana edat), de manera que les empreses associades a l'Acellec i l'Escola EFA poden ser instruments molt valuosos per millorar l'ocupabilitat d'aquests sectors de població i, per tant, per combate l'atur. 

Malgrat aquest potencial, però, és fàcilment constatable que els sistemes d'ajuts ideats pel SOC per donar suport a l'ocupació s'adapten poc o gens a les especials característiques del sector, de manera que es produeix la paradoxa que les empreses que percentualment ocupen més els col·lectius afectats per l'atur no tenen la possibilitat real d'acollir-se a aquests programes. La possibilitat d'accedir a aquests ajuts i de generar ofertes formatives que millorin l'ocupabilitat dels joves per al sector centraran el contingut de la trobada que es produirà tot just encetat l'any 2015.

L'entrevista ha estat sol·licitada conjuntament amb CATFormació, una organització d'àmbit català que agrupa els principals centres de formació continuada del país, i amb els quals l'Acellec està en disposició d'establir acords per ampliar, millorar i estendre l'abast de la formació ocupacional en el nostre sector.