notícies

Anem a Madrid

29/12/2014

El 17 i el 18 de desembre representants de l'Acellec es van traslladar a Madrid per participar, d'una banda, a la junta de FOESC i, d'una altra, a la mesa negociadora del conveni del lleure educatiu a nivell estatal. El president de la Federación Estatal de Organizaciones Empresariales de Ocio Educativo y Sociocultural (FOESC) és Oriol Carbonell, que és al mateix temps vicepresident del sector educatiu de l'Acellec.

Durant la junta ordinària de la FOESC, que va tenir lloc el 17 de desembre, es va fer un avanç del tancament econòmic de 2014 i es van elaborar previsions per a 2015. Durant l'any que encetarem d'aquí a pocs dies es preveu desplegar un ambiciós pla de formació, acordat amb altres organitzacions de nivell estatal, de manera que el nostre referent patronal per al conjunt d'Espanya se situarà en una posició òptima per continuar defensant els interessos del sector en tot allò que depengui del govern central. Cal remarcar que la recent confirmació de l'exempció d'IVA per als menjadors escolars i per als serveis d'acolliment en centres educatius es va aconseguir després d'una intensa campanya desenvolupada justament des de FOESC. Aquesta organització permet posar en comú reivindicacions i interessos de l'Acellec amb els d'organitzacions similars d'altres comunitats autònomes i això fa que la força negociadora es multipliqui. A la reunió de la junta directiva de FOESC hi van participar per l'Acellec Oriol Carbonell i el gerent, Pep Montes.

El mateix Carbonell va participar l'endemà, 18 de desembre, a la reunió de la mesa negociadora del segon conveni de nivell estatal de lleure educatiu (ocio educativo, segons la denominació en castellà) i sociocultural. Tot i que el conveni que preval a Catalunya és el d'àmbit català, l'existència d'un acord a nivell estatal permet delimitar amb claredat el nostre sector i evita la confusió amb altres sectors d'activitat econòmica. Aquest aspecte resulta de vital importancia a Catalunya, atès que el desenvolupament del lleure educatiu té una força i unes caracterísiques peculiars que el diferencien de la majoria de territoris d'Espanya, i la defensa d'aquesta singularitat a nivell estatal en garanteix la pervivència i el desenvolupament. La reunió de la mesa fa preveure un acord imminent, de manera que és previsible que durant 2015 es podrà signar una segona edició del conveni del marc estatal.