notícies

Formació per als municipis i les entitats

09/03/2015

Una de les línies d'actuació de l'Acellec és la difusió del sector en l'àmbit local i en especial col·laboració amb els ajuntaments. Per aquesta raó, el 5 de març vam mantenir una trobada amb Santi Valls, director de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), en la qual, entre d'altres qüestions, li vam presentar una proposta formativa especialment pensada per als ajuntaments i la seva tasca de suport al món associatiu. Molts ajuntaments animen les entitats del seu municipi a formar-se per millorar la seva capacitat de gestió i actuació, i l'EFA els facilita la feina amb una bateria de cursos i tallers pensats especialment per a les associacions locals.

La recent reforma fiscal aprovada pel govern de l'estat ha produit canvis rellevants en les obligacions legals de les entitats i per a moltes d'elles no resulta fàcil adaptar-se a les modificacions. L'Escola EFA ha dissenyat un petit catàleg d'accions formatives pensades per facilitar la vida a les entitats i per clarificar les seves obligacions legals. S'aporten, a més, eines de tot tipus per millorar la gestió associativa, per promoure la dinamització dels socis, la comunicació, la gestió de voluntaris, la petició de subvencions, el funcionament intern de l'entitat i qualsevol altra qüestió que sigui rellevant per a la vida participativa. Les formacions es poden impartir directament a les entitats, però el més freqüent és que els ajuntaments es plantegin generar propostes amb el seu suport econòmic per fer-les més assequibles per a les assocacions. Ja sigui en relació directa amb les entitats, o a través dels ajuntaments, l'Escola EFA pot aportar solucions a aquestes necessitats. Podeu trobar el catàleg de formació per a entitats en aquest enllaç.

A banda de la proposta formativa per a entitats, el gerent de l'Acellec, Pep Montes, va oferir a l'ACM la possibilitat de realitzar formacions a mida per a tècnics municipals en els àmbits de les polítiques de joventut, culturals, educatives o socials. Per a molts municipis del territori no sempre resulta fàcil trobar un servei especialitzat per a la gestió d'aquest tipus de serveis, i l'Acellec es va comprometre a faciltiar una relació d'empreses del sector, per tal de difondre tot el seu potencial de servei.

Així mateix, Montes va explicar a Santi Valls que l'Acellec participa, al costat d'altres deu organitzacions patronals, en la elaboració d'un codi de bones pràctiques en la contractació pública de serveis a les persones, amb el suport i la complicitat de l'Oficina de Seguiment i Avaluació de la Contractació Pública de la Generalitat. Tan aviat com el codi estigui enllestit, l'Acellec el farà arribar a l'ACM per tal que en pugui fer difusió entre tots els seus municipis associats.