notícies

Un pèrit judicial diu que el preu màxim de menjador no és viable

09/03/2015

L'informe pericial requerit pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJ) com a prova per al recurs contenciós interposat per l'Acellec contra l'ordre de preu màxim de menjador escolar dictada pel Departament d'Ensenyament ha donat la raó a l'entitat, i conclou que la prestació del servei és econòmicament inviable, perquè la quantitat fixada no cobreix els costos necessaris i no produeix uns rendiments que puguin ser considerats com a suficients per a la realització d'una activitat econòmica.

L'economista que ha signat l'informe i que ha estat nomenat pel TSJ per a aquesta tasca ha realitzat un estudi minuciós de tots els costos necessaris per a la prestació del servei de menjador escolar amb garanties per al compliment de la legalitat i ha arribat a la conclusió que excedeixen amb claredat el preu de 6,20, de manera que en cap cas fan possible el rendiment i els marges necessaris per a la sostenibilitat de qualsevol activitat econòmica. Aquest peritatge ha estat ordenat pel TSJ com a prova prèvia a la resolució del recurs que l'Acellec va interposar a l'ordre de preu màxim de menjador escolar per al curs 2013-2014. Aquest preu s'ha mantingut inalterable des de fa set cursos acadèmics complets, i es manté vigent també per a l'actual curs escolar.

L'Acellec demana en el seu recurs que l'ordre de preu màxim inclogui un desglossament de les condicions en què cal prestar el servei per tal que es compleixi el preu establert. Amb aquesta simple mesura s'aconseguiria la mínima fleixibilitat necessària per tal que tant les empreses prestadores del servei com les escoles, AMPAs o Consells Comarcals que l'encarreguen poguessin adaptar preus i condicions del servei a la realitat de cada centre educatiu. La solució, per tant, no necessàriament passaria per incrementar el preu màxim de menjador, sinó per deixar un marge de flexibilitat suficient per tal que aquesta mesura es prengui només en aquells casos en què la realitat concreta del centre ho faci necessari, o en aquells casos en que les families usuàries així ho acordin. Es preveu que la resolució del recurs es produeixi abans de final d'any.