notícies

Nou recurs a l'Acord Marc del servei de menjadors escolars

22/12/2015

L'Acellec ha recorregut per segona vegada la publicació de l'Acord Marc per a la prestació del servei de menjadors escolars al Maresme Vallès Oriental després que el nou text insisteixi en els errors de plantejament que ja van ser denunciats l'estiu passat. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va donar la raó a l'associació patronal i va fer retirar l'acord marc en declarar-lo nul a causa de defectes en el seu plantejament. El Departament d'Ensenyament ha fet un nou redactat dels plecs i ha tornat a publicar-lo, però les millores que s'han produït no corregeixen, segons el parer de la majoria d'empreses del sector, els defectes que es van detectar inicialment. La FAPAC i diverses escoles i municipis han manifestat també de forma oberta la seva oposició al model de contractació impulsat pel Departament d'Ensenyament.

L'Acellec considera que la fórmula contractual de l'Acord Marc, que agrupa i uniformitza la licitació del conjunt de centres escolars de l'àmbit territorial en el qual es convoca, no és adequada per a la gestió d'un servei adreçat a les persones i que requereix adaptació a la singularitat de cada centre i del seu entorn. L'associació ha explicat repetidament aquesta posició al Departament d'Ensenyament i ha demanat reiteradament l'obertura d'un periode i d'un espai d'interlocució amb tots els agents implicats en el sector abans de tirar endavant un sistema de contractació que és, com a mínim, controvertit. L'Acellec està d'acord amb Ensenyament que és necessari endreçar jurídicament i tècnica el sistema de prestació del servei de menjador escolar, però considera que per fer-ho és imprescindible generar abans un mínim consens entre tots els agents implicats.

Aquesta opinió és compartida amb institucions com FAPAC, que agrupa majoritàriament les AMPA de la xarxa pública d'ensenyament, amb la direcció de moltes escoles afectades i fins i tot d'ajuntaments que estan duent a aprovació dels seus plenaris mocions de rebuig a l'acord marc. A banda dels problemes jurídics que pugui tenir l'acord marc, són nombrosos els centres, municipis i consells comarcals que no disposen d'informació adequada sobre el nou sistema que es vol impulsar i s'estan generant situacions d'incertesa que podrien arribar a afectar la correcta gestió administrativa dels serveis.

L'Acord Marc impulsat pel Departament d'Ensenyament no contempla el servei de menjador escolar com un servei educatiu sinó únicament de l'àmbit de l'hostaleria i la restauració. Això fa que, entre d'altres problemes, una part significativa de les empreses educatives que gestionen aquests serveis des de fa més de deu anys no puguin optar a la gestió dels menjadors escolars. Els plecs, d'altra banda, no reconeixen la condició d'educadors als monitors encarregats del servei i, fora del temps estricte del dinar, no exigeix a les empreses que optin a la contractació altra cosa que no sigui la vigilància dels nens i nenes, sense establir criteris educatius.

Un altre dels problemes del sistema de l'Acord Marc és que no permet als centres educatius participar en la valoració i la tria de l'empresa o entitat adjudicatària del servei, de manera que la coherència amb el projecte educatiu del centre queda clarament compromesa. Cal recordar que el periode de temps que s'inclou sota la denominació "menjador escolar" va molt més enllà de l'estona en què els infants estan dinant i s'allarga durant dues hores i mitja. Estem parlant, per tant, del 30 per cent del temps que els nens i nenes són cada dia a l'escola. Sembla poc adequat deixar al marge del projecte educatiu del centre un periode tan llarg de temps i, per descomptat, és contradictori amb el criteri d'autonomia dels centres.

L'Acellec reitera de forma insistent la proposta de diàleg amb el Departament d'Ensenyament, al costat de tots els agents que estiguini potencialment implicats en el sistema de gestió dels menjadors escolars.