notícies

L'Acord Marc de menjadors escolars no s'aplicarà aquest curs

24/02/2016

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) ha donat la raó per segona vegada a l'Acellec en part de les seves al·legacions a l'Acord Marc per a la contractació del servei de menjadors escolars al Maresme Vallès Oriental, de manera que la licitació ha quedat novament aturada. Tenint en compte les dates en què ens trobem resulta evident que encara que el Departament d'Ensenyament volgués tramitar novament l'Acord Marc no hi hauria temps material perquè s'apliqués durant l'actual curs escolar. El nou Director General de Serveis a les Famílies i Comunitat Educativa, Jordi Miró (a la fotografia), va rebre una delegació de l'Acellec el dimecres 24 de febrer, justament l'endemà que el TCCSP fes pública la seva resolució. MIró va manifestar als representants de l'associació patronal la voluntat d'establir un diàleg amb tots els agents implicats en el sector per trobar conjuntament les fórmules més adequades per gestionar la contractació dels serveis de menjadors escolars.

L'Acellec havia demanat reiteradament l'obertura d'aquest procés de diàleg, de manera que la novetat ha estat ben rebuda. L'associació patronal va recòrrer l'Acord Marc la primera vegada que es va publicar, el juliol de l'any passat. El TCCSP li va donar la raó parcialment i el Departament d'Ensenyament va haver de reiniciar la tramitació, que es va concretar novament durant el mes de desembre passat. Però l'Acellec va recòrrer l'Acord Marc per segona vegada perquè va considerar que persistien els defectes jurídics i de model educatiu que ja eren presents en el primer text. El tribunal ha tornat a resoldre de manera favorable a una part dels arguments de l'associació, i el 23 de febrer va fer públic un nou dictàmen, que obliga a replantejar novament el procediment.

Durant tot aquest procés, la FAPAC, diverses organitzacions associatives i grups polítics locals, s'han mostrat contraris al model de l'Acord Marc, de manera que hi ha diversitat d'arguments i postures que hi manifesten oposició. En aquest context, l'obertura d'un procés de diàleg és, des del punt de vista de l'Acellec, l'opció més raonable.

En la conversa mantinguda amb el Director General Jordi Miró, incorporat al seu càrrec fa escassament un mes, va quedar clar que ambudes parts comparteixen els objectius bàsics: garantir el caràcter educatiu del servei, assegurar que les noves formes de contractació no dificultaran l'accés a l'activitat a les empreses petites i que la decisió sobre l'adjudicació dels serveis es prendrà en darrera instància des de cadascun dels centres escolars. La qüestió radica, en tot cas, en trobar les fórmules tècniques més adequades per tal que aquestes condicions es puguin complir en un procediment contractual que endreci la prestació d'aquest servei i doni seguretat jurídica a tots els agents que hi intervenen.

L'Acellec, en tot cas, reitera la seva predisposició al diàleg i la voluntat de mantenir com a criteris irrenunciables la preservació del caràcter educatiu del servei, la garantia de qualitat en la seva prestació i la vinculació estreta amb el projecte educatiu dels centres.