notícies

Entra en funcionament el registre central de delinqüents sexuals

02/03/2016

Dimarts passat, 1 de març, va entrar finalment en funcionament el Registre Central de Delictes Sexuals, en compliment de les lleis de modificació de la Llei de Protecció Jurídica del Menor, que estableixen la obligatorietat de disposar d'un certificat negatiu d'aquest registre per poder exercir professions que impliquin el contacte habitual amb menors. L'entrada en vigor d'aquesta llei l'estiu passat, sense habilitar prèviament els recursos necessaris per poder aplicar-la, ha generat molta confusió i fins i tot cert grau d'inseguretat jurídica. Alguns aspectes continuen sense quedar clars perquè no s'ha publicat el reglament de funcionament del registre però, com a mínim, el tràmit de petició del certificat ja es pot realitzar sense haver de passar pel registre general de penals i es confirma que, tal com s'havia anunciat, és gratuït.

En la pàgina web del Ministeri de Justícia s'ofereix la informació bàsica sobre el registre, hi ha un accés directe per a la tramitació digital del certificat i s'ofereix un formulari per si la tramitació es realitza de forma presencial o per correu postal. En aquest enllaç podeu trobar aquestes tres informacions i, si ho desitgeu, des d'aquest altre enllaç podeu baixar directament el formulari, que inclou indicacions sobre el sistema de tramitació.

D'altra banda, és especialment rellevant remarcar que la obligatorietat de diposar dels certificats negatius dels treballadors, fa necessari que les empreses revisin el seu sistema de compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD). En custodiar aquests certificats, és necessari elevar el nivell de protecció del fitxer de nòmines i recursos humans que cada empresa ha de tenir registrada a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AGPD) i incloure una clàusula que n'especifiqui l'obligatorietat en el document LOPD que habitualment firmen els treballadors. L'Acellec informarà i assessorarà les seves empreses associades amb precisió sobre aquesta qüestió.