notícies

Expliquem el sector al PSC

22/04/2016

Una delegació de l'Acellec es va reunir el 20 d'abril amb les diputades del PSC, Esther Niubó i Marta Moreta, al Parlament de Catalunya per explicar el sector i els projectes prioritaris de la nostra organització. Es va parlar molt especialment del sistema de gestió dels menjadors escolars, que durant les darreres setmanes ha estat objecte d'informacions periodístiques i informes erronis que tergiversen la seva situació real. A la trobada hi van participar el president de l'Acellec, Pere Mulero, el vicepresident del sector educatiu, Oriol Carbonell, i el gerent, Pep Montes. La trobada s'inscriu en el marc de l'acció continuada de l'entitat per difondre, d'una banda, els valors de la nostra activitat econòmica i, d'una altra, les problemàtiques i dificultats que afronten quotidianament les empreses del sector. Ben aviat es produiran trobades amb representants de la resta de grups parlamentaris.

Les diputades del PSC es van interessar especialment pel procés que van seguir les successives convocatòries d'Acord Marc per a la gestió de menjadors escolars al Maresme i al Vallès Oriental i les posteriors anul·lacions per part del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, a instàncies dels recursos interposats per l'Acellec. Carbonell va explicar amb detall les característiques del servei de menjador escolars, posant èmfasi sempre en el seu caràcter educatiu i en la diversitat d'agents que hi intervenen, començant per les pròpies direccions dels centres educatius, el consells escolars i les AMPAs. Niubó i Moreta van anunciar que sol·licitaran la compareixença de l'Acellec a la Comissió d'Ensenyament del Parlament, per tal que els arguments de l'Acellec siguin coneguts i valorats en la seva justa mesura.

Mulero i Montes, per la seva banda, van explicar a les diputades la campanya de difusió que està fent l'Acellec del Codi de Bones Pràctiques en la Contractació de Serveis d'Atenció a les Persones, signat a finals de l'any passat amb altres deu entitats i el Govern de la Generalitat. Es va remarcar la importància que el codi sigui tingut en compte en l'àmbit municipal. També es va lliurar a les diputades socialistes un exemplar del projecte Colònies i Educació, impulsat per l'Acellec i les altres dues patronals del sector, la Confederació i l'Accac i els van demanar suport per fer-ne difusió i impulsar algunes de les iniciatives que s'hi inclouen.