notícies

L'Acellec col·labora amb la Fundació Bofill en debats sobre qualitat educativa

12/05/2016

La necessitat d'una major connexió entre el sector del lleure educatiu i sociocultural i el sistema educatiu són ben evidents, però no sempre es tradueixen en actuacions visibles i clares. L'Acellec i la Fundació Jaume Bofill han coincidit en dues ocasions durant el mes de maig per explorar possibilitats de col·laboració en projectes de recerca i debat públic sobre qualitat educativa i tot fa preveure que en un futur proper els llaços entre les dues institucions s'enfortiran i produiran algun resultat concret. Membres de la junta directiva es van reunir el 9 de maig amb el director de la Fundació, Ismael Palacín, i uns dies abans, el gerent de l'Acellec va participar a títol personal en un seminari acollit també per la fundació sobre l'impuls de programes d'estiu per afavorir l'aprenentatge durant les vacances.

El president de l'Acellec, Pere Mulero, els vicepresidents Oriol Carbonell i Jesús Poza, i el gerent, Pep Montes, van mantenir una llarga reunió amb Isamel Palacín (a la fotografia) i la directora de recerca de la Fundació Jaume Bofill, Mònica Nadal (a la fotografia). L'objectiu de la trobada era fer una presentació extensa del sector empresarial del lleure educatiu i la cultura de proximitat, tot destacant les connexions amb el sistema educatiu i les posicions tècniques i de pràctica professional de l'entitat sobre les polítiques educatives i culturals de l'administració i la societat civil. Palacín i Nadal, per la seva banda, van exposar els projectes de recerca i estudi més rellevants en els quals està treballant en l'actualitat la fundació.

No va costar gaire identificar opinions compartides i objectius comuns, de manera que la possibilitat de cooperar en diversos projectes es va plantejar obertament. Ambdues entitats van iniciar amb aquesta reunió un espai de relació que voldria ser estable i es van comprometre a explorar en breu la possibilitat d'iniciar col·laboracions concretes.

Uns dies abans, el 4 de maig, el gerent de l'Acellec, Pep Montes, va participar al seminari Què funciona en educació?. Evidències per a la millora educativa, convidat justament per la Fundació Jaume Bofill, que comparteix aquest treball de recerca amb Ivàlua, Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques. L'estudi intenta posar de relleu evidències objectives sobre l'efecte real que tenen els programes de reforç escolar de l'estiu en l'aprenentatge de nois i noies, en el context del nostre país, que compta amb un dels períodes de vacances d'estiu més llargs dels països del nostre entorn immediat i que dificulten la continuïtat en els aprenentatges. Tot i que Pep Montes hi va assistir a títol personal, la implicació de les entitats i empreses que gestionen programes d'estiu sembla evident en aquest camp.

El proper 25 de maig, justament, tindrà lloc un acte de debat públic per donar continuïtat a aquesta recerca, que s'anomenarà Com aprofitar l'estiu per reduir les desigualtats educatives? amb la participació, entre d'altres, del doctor en sociologia i analista d'Ivàlua, Miquel Angel Alegre, i del comissionat d'Educació i Universitats de l'Ajuntament de Barcelona, Miquel Angel Essomba. Diversos representants de l'Acellec i d'algunes de les seves empreses associades hi participaran, amb tota probabilitat. En aquest enllaç trobeu la informació detallada.