notícies

El Govern anuncia la Llei de Contractes de Serveis d'Atenció a les Persones

14/11/2016

La Directora General de Contractació Pública de la Generalitat, Mercè Corretja (a la fotografia), va anunciar divendres, 11 de novembre, la imminent tramitació de la futura Llei de Contractes de Serveis d'Atenció a les Persones, que regularà la contractació externalitzada de serveis públics d'atenció directa a la ciutadania, entre els quals es troben bona part de les prestacions pròpies del sector educatiu i de cultura de proximitat de l'Acellec.

Corretja va fer l'anunci en el transcurs d'una jornada adreçada a les PIME per informar-les sobre les mesures adoptades per la Generalitat en matèria de contractació pública per millorar-ne la qualitat i la professionalitat. La directora general va explicar que el text de la nova llei ha pres com a referència, entre d'altres documents, el Codi de Bones Pràctiques per a la Contractació de Serveis d'Atenció a les Persones, impulsat per una desena d'organitzacions sindicals, patronals i professionals, entre les quals es troba l'Acellec.

L'avantprojecte de llei l'impulsa el Departament d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, del qual n'és titular el Conseller Raül Romeva, que va inaugurar la jornada. Amb aquesta iniciativa, el Govern es proposa implantar un sistema propi de contractació que cobreixi, entre d'altres, els serveis tipus comunitari, que segons Corretja són aquells que consisteixen en la gestió de prestacions de proximitat adreçades als ciutadans. En aquesta categoria entrarien serveis com els de menjador escolar o centres cívics, que són en el nucli del sector del lleure educatiu i sociocutural.

Segons va explicar la Subdirectora General d'Avaluació i Seguiment de la Contractació Pública, Anna Ciutat, en la nova norma es posaran en valor els prinicipis de qualitat, continuïtat, accessibilitat, disponibilitat, exhaustivitat, implicació dels usuaris i innovació. En el nou context que volen generar, la qualitat tindrà major pes que l'oferta econòmica, s'incorporaran mesures per garantir la continuïtat en la prestació dels serveis i es promourà el control de la qualitat durant el seu funcionament.

En la nova llei també tindran un paper rellevant les anomenades clàusules socials, els criteris ambientals i les condicions laborals que ofereixin les empreses prestadores dels serveis. La major part d'aquestes mesures estan alineades amb reivindicacions històriques de l'Acellec i altres organitzacions patronals i sindicals, de manera que la seva entrada en vigor constituirà una oportunitat d'enfortiment del sector. En qualsevol cas, l'Acellec és present en una taula de diàleg amb la Generalitat per tenir l'oportunitat de mostrar el seu punt de vista i de proposar esmenes i millores en les noves normatives, per assegurar que el seu efecte serà beneficiós per al sector i per als serveis adreçats a la ciutadania. 

El Codi de Bones Pràctiques per a la Contractació de Serveis d'Atenció a les Persones, firmat pel Govern i deu organitzacions (entre les quals l'Acellec) el 15 de desembre de 2015, va avançar alguna de les mesures previstes en la nova llei i ha estat un punt de partida important per al seu desenvolupament. L'inicia de la tramitació de la nova llei es preveu per a finals d'aquest any i el seu desenvolupament, per tant, a partir de 2017.