notícies

Educació ens dona la raó

13/05/2014

La primera setmana de maig vam rebre la resposta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a la consulta que vam realitzar a principis d'any per ratificar el caràcter educatiu del serveis que presten les empreses del nostre sector. És una nova passa en la ja llarga reivindicació que lidera l'Acellec per tal que s'apliqui correctament la llei d'IVA quan estableix que els serveis educatius estan exempts d'aquest impost. Educació conclou en la seva resposta que els nostres serveis són sense cap mena de dubte d'educació de la infància i la joventut i que, a més, formen part material dels plans d'estudis, en la mesura que contribueixen a impartir de forma transversal els seus continguts i valors.

El document del Ministerio de Educación ens permetrà sol·licitar a la Dirección General de Tributos una reconsideració de la interpretació de la llei d'IVA que va emetre el novembre de 2012 i en la qual establia que els serveis que presten les nostres empreses no tenen dret a l'exempció d'IVA perquè no es poden considerar ensenyament en no estar inclosos en els plans d'estudis. El dictàmen d'Educació ens permet ara defensar que tenim dret a l'exempció d'IVA perquè els nostres serveis són educatius al marge de la seva pertinença o no als plans d'estudis. A més, però, obre la porta fins i tot a considerar que els nostres serveis treballen específicament matèries dels plans d'estudis, perquè aquestes es desenvolupen de forma transversal en activitats complementàries com les que cobreixen els nostres serveis.

En aquest moment ja ens hem posat de nou en contacte amb la Dirección General de Tributos per fer valer aquest nou document i sol·licitar la revisió dels seus criteris i interpretació de la llei d'IVA. Els nostres assessors jurídics estan ultimant aquests dies el text de la consulta amb què farem aquesta petició.

En la llarga trajectòria de reivindicació de l'exempció d'IVA, l'Acellec treballa al costat de FOESC, la federació estatal d'associacions del nostre sector. Des de finals de 2012, hem aconseguit el suport de pràcticament totes les formacions polítiques, excepte la que governa l'estat, una proposició no de llei favorable del Parlament de Catalunya i una petició d'explicacions de la Comissió Europea al Govern Espanyol. Gràcies a aquesta intervenció de les institucions europees, el Govern de l'Estat va realitzar una petita modificació en la llei d'IVA que des de gener de 2014 permet a les empreses del sector facturar els serveis de menjador escolar al 10%. Tot i que, òbviament, la mesura suposa una millora substancial, no recull encara la nostra reivindicació central, que consisteix en la simple aplicació de l'exempció d'IVA prevista a la llei.

Des de totes les instàncies tècniques i la majoria de les polítiques s'ha validat el nostre criteri i s'ha considerat errònia la interpretació de la llei realitzada per la DGT. Ara, amb el nou document del Ministerio de Educación, podem realitzar una nova passa en aquest llarg procés, que podria arribar a ser definitiva.