notícies

L'Autoritat Catalana de la Competència qüestiona aspectes del projecte de llei de contractes d'atenció a les persones

08/01/2019

Alguns aspectes del projecte de llei de Contractes d'Atenció a les Persones són fortament qüestionats per un informe de l'Autoritat Catalana de la Competència, que demana, entre d'altres mesures, la supressió d'un apartat que podria suposar la inclusió d'una determinada forma jurídica com a criteri de selecció, i afegir l'especificació que les reserves de contractació es limitin a casos excepcionals. El projecte de llei es troba en fase de tramitació al Parlament de Catalunya i en breu es preveu l'inici de les sessions de debat de la seva ponència.

El projecte de llei de Contractes de Serveis a les Persones va iniciar la seva tramitació parlamentària el juliol de 2018, i es preveu que durant els primers mesos del nou any tinguin lloc els debats de la seva ponència parlamentària, a la qual l'Acellec hi serà convidada per exposar les seves opinions i propostes de millora. L'associació patronal ha pogut comprovar aquests darrers dies que una part dels seus criteris són compartits per l'Autoritat Catalana de la Competència, que va emetre el seu informe preceptiu sobre el projecte de llei en data 4 de desembre.

En termes generals, l'organisme públic considera que l'obtenció de les finalitats socials perseguides pel projecte de llei ha de ser compatible amb el compliment de les normes que asseguren la llibertat i igualtat de la competència. En aquest sentit, fa diverses objeccions al text de la futura llei. Una de les crítiques més destacada té a veure amb la possibilitat de valorar la responsabilitat social de les empreses com a criteri de selecció prèvia. En alguna de les mesures proposades per aconseguir-ho es fa referència a l'estructura de direcció i decisió en les empreses, i l'Autoritat Catalana de la Competència considera que això podria induir a discriminar els licitadors segons la seva forma jurídica, aspecte que contradiu els criteris més elementals d'igualtat en la competència i que limita l'accés a les licitacions.

La darrera recomanació que es fa en l'informe, a més, reclama que s'inclogui en el redactat de la llei una especificació que deixi clar que el sistema de reserva de la contractació es limiti a "casos excepcionals i degudament justificats en termes de necessitat i proporcionalitat en el corresponent expedient de contractació, de manera que generi la mínima distorsió possible en termes de competència".

Podeu consultar el contingut íntegre de l'informe en aquest enllaç.