notícies

L'Ajuntament de Viladecans escolta l'Acellec i rectifica un concurs públic

07/02/2019

L'Acellec va presentar a principis de desembre passat un recurs de reposició contra el concurs públic per a la elaboració del Pla Local de Joventut convocat per l'Ajuntament de Viladecans perquè el reservava a entitats del tercer sector de manera irregular. El consistori ha atès el recurs de l'associació patronal, ha desistit el concurs, i l'ha tornat a convocar modificant els aspectes denunciats per l'Acellec.

Les reserves són un sistema de contractació que s'usa només en circumstàncies molt específiques i sota unes condicions perfectament delimitades. El concurs de Viladecans no reunia cap d'aquestes condicions i, a més, s'adreçava a les entitats del "tercer sector", un terme que no té cap validesa jurídica i que només identifica les organitzacions que s'autodenominen d'aquesta manera. L'Acellec va presentar un recurs de reposició al consistori i va adreçar una carta al regidor de joventut del municipi, oferint la seva col·laboració per esmenar l'error.

Tot i que l'Acellec no ha rebut resposta formal al recurs ni a la carta adreçada al regidor, l'Ajuntament ha fet desistiment del concurs i l'ha tornat a convocar esmenant els aspectes controvertits. El nou concurs, per tant, ja és a la plataforma pública de contractació de l'ajuntament i s'hi poden presentar, en igualtat de condicions i sense discriminacions, totes les empreses i professionals que ho desitgin i, molt especialment, aquelles que formen part del sector sociocultural o de la cultura de proximitat, entre les quals n'hi ha moltes d'associades a l'Acellec.

L'associació patronal realitza actuacions d'aquest tipus de manera habitual, cada cop que, gràcies a l'avís d'alguna empresa associada o pels seus propis mitjans, detecta algun concurs que presenta irregularitats o que posa límits a la llibertat i igualtat en la competència. La millora de la qualitat de la contractació pública és una de les prioritats centrals de l'Acellec.