notícies

El Pla per l'Ocupació Juvenil de Barcelona reuneix la taula de seguiment

12/03/2019

Prop de trenta persones, entre representants d'organismes municipals, entitats, organitzacions juvenils, sindicals i patronals es va reunir el 12 de març en una reunió de la taula de seguiment del Pla de Foment per l'Ocupació Juvenil de Qualitat 2016-2020 de l'Ajuntament de Barcelona. La trobada, presidida pel Comissionat d'Educació, Infància i Joventut, Miquel Àngel Essomba, va servir per fer balanç parcial de l'aplicació del pla i per explicar alguna de les noves iniciatives del projecte.

La reunió, a la qual va assistir el gerent de l'Acellec, va tenir lloc a l'Espai Jove del Palau Alòs, de Barcelona, com a exemple de la nova política d'unificar serveis en espais de referència per als joves, integrant d'aquesta manera les propostes pensades per a promoure l'ocupació amb altres utilitats per als joves. El Director Executiu d'Estratègies de Foment d'Ocupació de Barcelona Activa, Paco Ramos, i la directora de Programes Transversals de Barcelona Activa, Lorena Ventura, van fer balanç de l'estat d'execució del pla durant 2018. Les principals mesures previstes s'han aplicat amb un elevat grau d'eficàcia, i la principal mancança va ser l'absència de referents de proximitat per als joves, perquè durant 2018 no es va aplicar el projecte Garantia Juvenil, que depèn del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Aquests agents, que tenen la missió d'acompanyar els joves en processos de reincorporació a la formació i d'accés a llocs de treball, coneguts com a impulsors de garantia juvenil, s'han transformat en el que ara s'anomenen referents juvenils, i el programa que en permet el desplegament no es va posar en funcionament fins a finals de 2018. 

A banda d'aquest entrebanc, però, durant la reunió es va destacar l'elevat nivell d'aplicació de les principals mesures del pla. Durant 2018, a més, es va crear el Consell Assessor del Pla, integrat per experts acadèmics, per aportar una mirada externa i crítica al procés d'aplicació del pla. Per la seva banda, la Cap del Departament de Joventut de l'ajuntament, Alicia Aguilera, va destacar el treball de la comissió de noves mesures, que té com a missió l'actualització permanent del pla amb la revisió i incorporació de noves mesures a la seva programació. Mercès a aquesta comissió, va explicar, s'han incorporat 10 noves mesures que entraren en joc durant 2019. 

Durant la reunió es va presentar també un informe sobre l'aplicació del la formació professional dual entre el periode 2015-2019. El model està a motla distància de referents europeus en aqueta matèria, però s'ha fet avenços significatius. Els organitzadors de la trobada van xifrar en més de 2000 els nois i noies que en l'actualitat estan aprofitant la FP Dual a Barcelona. 

Entre les iniciatives més destacades del pla en el moment actual, cal remarcar la imminent entrada en servei una plataforma web amb el Mapa de Formació i Recursos Ocupacionals, que recull serveis, programes, ofertes formatives i tota mena d'iniciatives per fomentar l'ocupació a Barcelona, en el qual ja s'han integrat l'Acellec i l'Escola Efa. Durant la trobada es va fer dibusió també de la segona edició del Saló de l'Ocupació Juvenil, que tindrà lloc els dies 21 i 22 de març, amb un creixement notable respecte a la primera edició, celebrada l'any passat.