notícies

El registre diari de la jornada laboral entrarà en vigor el maig

19/03/2019

Amb la voluntat de lluitar contra la precarietat laboral, el Govern espanyol impulsa canvis legislatius que obligaran a registrar de manera diària la jornada laboral a les empreses del país. L’Acellec compta amb el suport jurídic de la consultoria empresarial TAX en aquesta matèria i ens mantenim a l’expectativa d’aquest canvi legal que, de moment, no concreta com s’ha de dur a terme.

La publicació del Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març, estableix un termini de dos mesos perquè les noves mesures de registre diari de la jornada de treball entrin en vigor. D’aquesta manera, a partir de mitjan de maig totes les empreses del país hauran de fer un control horari de la jornada laboral dels seus professionals, encara que des del Govern espanyol no es concreta com s’haurà de materialitzar aquesta mesura. Des de l’Acellec s’ha comptat amb el suport de l’assessoria TAX per elaborar aquesta informació i també ofereix suport a totes les empreses associades per adaptar-se a la nova normativa.

Més detalls del decret

Aquest nou decret afegeix un nou apartat 9 a l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors, que garanteix el registre diari de la jornada a cada treballador de l’empresa, havent-se d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball (sense perjudici de la flexibilitat horària). Malgrat tot no es concreta com s’haurà de portar a terme; ni en referència al mètode concret a utilitzar, ni en referència a l’obligació o no d’entrega mensual del registre al treballador, ni quins són els sectors amb peculiaritats, quedant, per tant, a l’espera dels possibles criteris de la Inspecció de Treball i/o sentències judicials.

Cada empresa haurà d’acordar amb la figura de representació dels treballadors de l’empresa, o en cas de no existir aquesta representació, a decisió pròpia, com organitzar i documentar aquest registre aplicant el mètode de control acordat. El registre s’haurà de conservar durant quatre anys mantenint-se a disposició dels treballadors, els seus representants legals i la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

El decret també modifica l’apartat 7 del mateix article per tal de permetre per alguns sectors, feines i categories que ho requereixin, ampliacions o limitacions en matèria de jornada i especialitats a l’hora del seu registre.

La L.I.S.O.S també queda modificada afegint-se la falta del registre diari de la jornada com una infracció greu amb sanció des dels 626 als 6.250 euros.

Finalment  es manté l’obligació del registre diari de la jornada pels treballadors amb contractes a temps parcial i per aquells amb contractes a temps complet que realitzin hores extraordinàries en els mateixos termes que ja es realitzaven.

Aquesta informació ha estat elaborada amb el suport de la consultoria empresarial TAX.