notícies

L'Ajuntament d'Alella fa cas a l'Acellec i retira dos concursos públics que l'entitat considera discriminatoris

16/04/2019

La forma jurídica de les empreses mai no ha de ser un argument per a la contractació pública perquè això seria discriminatori i atemptaria contra la igualtat en la competència. És per aquesta raó que els concursos per a la gestió dels serveis d'adolescència i joventut, de participació ciutadana, festes populars, equitat i cooperació internacional de l'Ajuntament d'Alella han estat desistits pel consistori després que l'Acellec presentés recursos contra ells. L'entitat considera que els concursos puntuaven aspectes que no tenen res a veure amb el contingut i la qualitat dels serveis.

La llei de contractes del sector públic estableix amb tota claredat que els òrgans de contractació no poden limitar la participació de les empreses als concursos "per la forma jurídica o l'ànim de lucre" i tampoc no poden tenir la intenció "de restringir artificialment la competència, afavorint o perjudicant indegudament determinats empresaris". Això és exactament el que feien les dues licitacions que l'Ajuntament d'Alella acaba de retirar. El consistori reconeix en el seu acord de desistiment que ho fa perquè l'Acellec indica en el seu recurs que diversos criteris d'adjudicació infringeixen la normativa estatal i europea, les quals deixen clar que han d'estar exclusivament vinculats amb l'objecte del contracte.

El desistiment evitarà que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic es pronuncïi sobre aquests aspectes, però tot fa pensar que aquest òrgan hauria proposat l'anul·lació de les licitacions, que puntuaven explícitament el fet de ser entitat sense afany de lucre i altres aspectes que no tenen res a veure amb la qualitat del servei que s'ha de prestar. 

L'Acellec defensa que els serveis públics, tal com diu la legislació estatal i europea, no han de discriminar segons la forma jurídica de les empreses que en tenen cura perquè això és discriminatori i, a més, perjudica amb claredat la qualitat de la seva prestació. Aplicar criteris d'aquest tipus podria suposar la pràctica exclusió de la petita i mitjana empresa del sector del lleure educatiu i la cultura de proximitat, un àmbit d'activitat econòmica creat, paradoxalment, per les PIME, i en el qual són clarament majoritàries.