notícies

Suspensió cautelar del concurs de menjadors escolars de Cambrils recorregut per l'Acellec

17/05/2019

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha acceptat la mesura cautelar proposada per l'Acellec en el seu recurs contra el servei de menjadors escolars de Cambrils, consistent en la suspensió de la licitació fins que no hi hagi resolució. L'entitat va recòrrer el concurs perquè considera que la seva dotació pressupostària no permet prestar el servei amb la qualitat i condicions exigides en la pròpia licitació.

Aquesta actuació de l'Acellec forma part de la seva campanya permanent en la defensa de la qualitat en la prestació dels serveis de menjadors escolars, que surten tot sovint a concurs amb dotacions econòmiques insuficients per oferir les condicions educatives, alimentàries i laborals a què tenen dret els usuaris i els treballadors. L'Acellec considera que els requisits tècnics que apareixen en els plecs dels concursos han de tenir una vinculació directa amb les condicions econòmiques que s'estipulen en els plecs contractuals. Si no es fa així, s'incentiva de manera indirecta l'incompliment de les mínimes garanties de qualitat en el servei per part dels adjudicataris i s'obre la porta a la presentació de projectes que fan baixades de preu amb les quals és objectivament impossible prestar el servei en les condicions exigides.

Amb aquest tipus d'actuacions l'Acellec pretén lluitar contra la precarització del servei de menjador escolar, afavorir el compliment dels drets laborals estipulats en el conveni del lleure educatiu i garantir la viabilitat i sostenibilitat econòmica d'un sector d'importància creixent i que atén necessitats vinculades a l'educació i la cultura.