notícies

Parlem d'externalització i contractació pública al Fòrum de Museus de Catalunya

06/06/2019

L'Acellec va participar al grup de treball "Cap a una externalització de qualitat en els museus" per aportar informació i debatre sobre les condicions necessàries per tal que la contractació pública amb què es liciten bona part de serveis especialitzats dels museus públics asseguri nivells mínims de qualitat i respecte als drets laborals i unes condicions de treball correctes. El Fòrum va tenir lloc al Museu del Disseny de Barcelona, el 5 de juny de 2019.

Tot sovint l'externalització es viu com una dificultat o un mal inevitable per part dels gestors i dirigents dels museus, però aquesta percepció té més a veure amb la publicació de concursos deficients i mal plantejats que amb el model de gestió, que pot ser beneficiós si permet incorporar el valor afegit, expertesa i coneixement de les empreses prestadores del servei. El gerent de l'Acellec, Pep Montes, va defensar que el primer objectiu de les empreses especialitzades en el sector és oferir un servei de qualitat, amb professionals de nivell que percebin sous correctes i adequats a la seva categoria professional.

És per aquesta raó que cal assegurar que els plecs tècnics dels concurs facin bones descripcions de l'objecte de l'externalització, que es recullin les categories professionals adequades i que els responsables de redactar-los tinguin un alt coneixement dels seus continguts. Va incidir de manera especial en aquest aspecte Alba Canal, responsable de contractació del MACBA. També van ser presents a la taula d'experts Albert Toda, en representació d'UGT, que va destacar la necessitat de fer una tasca d'interlocució amb el Govern de la Generalitat per acordar condicions de contractació pública adequades per al sector, i Josep Maria Carreté, gerent del MACBA, que va remarcar la importància de valorar correctament les raons per les quals s'externalitza i els objectius que es vol assolir amb aquest mètode de treball.

Entre les conclusions del Fòrum dels Museus destacarà, amb tota seguretat, la necessitat de crear un model de bones pràctiques en la contractació pública, adaptat i adequat per a la gestió externalitzada de serveis propis dels museus i equipaments patrimonials.