notícies

L'Associació Lectura Fàcil i l'Acellec es posen en contacte per col·laborar

18/07/2019

Després d'una primera reunió de coneixement mutu, s'han obert diverses possibilitats de col·laboració entre l'Associació Lectura Fàcil (ALF) i l'Acellec, que es concretaran, amb tota seguretat, durant el mes de setembre. Al menys un 30 per cent de la població té dificultats lectores per diverses raons i l'educació en el lleure i la cultura de proximitat poden ser eines molt útils per facilitar a aquestes persones l'accés a la lectura.

Llegir i entendre allò que llegim és una necessitat social, un dret reconegut i un plaer que contribueix a viure amb plenitud. Però algunes discapacitats, determinades malalties, circumstàncies socials de desavantatge o situacions de contrast cultural com la migració fan que moltes persones tinguin dificultats serioses per llegir de manera funcional i profitosa. Aquestes situacions perjudiquen drets socials bàsics de les persones, dificulten la vida en plenitud i resten possibilitats de desenvolupament i aprenentatge.

L'ALF treballa des de fa quinze anys per editar materials de lectura fàcil, els anomenats materials LF, i assessora centres educatius, administracions, entitats i empreses per adaptar els seus textos de manera que incorporin pautes de lectura fàcil. A més, fa formació per tal que les organitzacions incorporin pel seu compte aquests criteris. L'ALF, per tant, ha estat una entitat pionera a casa nostra en la defensa del dret a la lectura, i ara l'Acellec i les seves empreses associades tindran l'oportunitat de contribuir a aquesta causa.

Els textos de la programació d'un centre cívic, les recomanacions a les families per anar de colònies, els materials didàctics dels museus o les comunicacions que s'adrecen a pares i mares sobre el menjador escolar dels seus fills poden convertir-se, en molts casos, en obstacles insalvables per a determinades persones. La col·laboració entre l'ALF i l'Acellec facilitarà espais de formació per als professionals de les empreses, assessorament per adoptar pautes de lectura fàcil i serveis d'adaptació i edició de textos que contribueixin a fer del sector del lleure educatiu i la cultura de proximitat un espai de garanties i d'inclusivitat també en el camp de la lectura.

Després d'una primera trobada, celebrada el dijous 18 de juliol, les dues entitats han acordat intercanviar informació per activar un acord de col·laboració que reculli totes aquestes possibilitats i que es farà efectiu a partir del mes de setembre.

Podeu ampliar la informació sobre la lectura fàcil i l'ALF al seu web, a través d'aquest enllaç.