notícies

La formació online de l'Escola Efa, reconeguda pel Departament d'Educació

19/07/2019

Nombrosos cursos online de l'Escola de Formació de l'Acellec (Efa) han estat reconeguts com a Formació permanent pel Professorat del Departament d'Educació. Gràcies a això, els docents del sistema públic d'educació que facin els cursos de l'Escola Efa els podran comptabilitzar i usar per al desenvolupament de la seva carrera professional, amb els mateixos efectes que els que s'inclouen als plans de formació del Govern.

Entre els alumnes habituals de l'Escola Efa hi ha mestres i professors que exerceixen la seva activitat professional al sistema públic, perquè els continguts, tècniques i valors propis de l'educació en el lleure tenen clares i evidents aplicacions en la seva tasca quotidiana. Les dinàmiques d'aprenentatge no formal, els espais relacionals i els models de treball en grup propis del lleure són molt útils per a l'ensenyament reglat, i encara més des que, els darrers anys, s'ha incentivat l'ensenyament per competències i propostes de renovació pedagògica que els posen en valor.

Més enllà de la seva utilitat pràctica i quotidiana, però, el professorat que cursava aquests cursos no els podia usar per a la promoció de la seva carrera professional. Això, però, ja ha canviat, gràcies a aquest reconeixement oficial, aprovat en una resolució del Departament d'Educació del 19 de juny d'enguany.

Tot i que en un futur ben proper aquesta oferta s'ampliarà i es farà més variada, ara mateix el professorat ja pot cursar els següents cursos, amb la seguretat que fer-los ajudarà a progressar la seva carrera professional:

Atenció a la diversitat. Autisme. ENLLAÇ DIRECTE
Vetlladora. Necessitats educatives especials. ENLLAÇ DIRECTE
Bullying. ENLLAÇ DIRECTE
Treballem educativament el TDAH. ENLLAÇ DIRECTE

L'Escola Efa s'ha especialitzat a impartir formació en qualsevol disciplina que estigui implicada en la prestació de serveis propis del sector educatiu i la cultura de proximitat. Així, l'educació en el lleure i l'animació socioculural són models i tècniques d'intervenció i treball transversals en totes les seves propostes. L'evolució del sistema educatiu tendeix, cada cop amb més claredat, a integrar en espais i projectes concrets aquestes metodologies, que tenen una llarga tradició, però que no sempre han tingut un reconeixement prou clar.

Podeu consultar tota la oferta formativa de l'Escola Efa a través del seu web.