notícies

Conferència SELFEE: alfabetització digital i no discriminació en la cerca de feina

29/07/2019

El 26 i el 27 de setembre tindrà lloc a la Casa del Mar de Barcelona la conferència central del projecte europeu SELFEE, dedicat a investigar sobre els processos de recerca de feina dels joves, incidint en l'alfabetització digital i en tècniques per evitar tota mena de discriminacions en aquestes circumstàncies. El partner català del projecte és l'associació La Xixa, col·laboradora habitual de l'Acellec i l'Escola Efa.

Aquesta conferència s'inclou dins el projecte europeu SELFEE, iniciativa promoguda pel programa Erasmus +. El seu nom original complet és "SELFEE: Digital Literacy and Social Emotional Learning for Engagement and Employment" i consisteix en l'acció i investigació de processos basats en la facilitació d'eines digitals i aprenentatge socioemocional a les formacions de recerca de feina. Dona una especial atenció a les relacions interpersonals i les relacions de poder, incidint en com aquestes creen barreres d'accés al mercat laboral i tenen implicacions en la salut i benestar de les persones que busquen feina, més concretament en aquelles que es troben en situació d'atur de llarga durada.

Estar sense feina produeix forts impactes psicològics i socials, estat que augmenta a mesura que passa el temps, afectant a l'autoestima, arribant a provocar ansietat i fins i tot pèrdua de contactes socials. El projecte SELFEE aborda aquests processos negatius acompanyant a aquestes persones des d'una perspectiva diferent i innovadora: es distancia del mercat laboral en si per desenvolupar una combinació creativa d'habilitats d'aprenentatge socioemocional (SEL), també anomenades habilitats toves o "soft skills", i de competències digitals per solucionar els diferents obstacles (tant interns com externs) de manera efectiva, basant-se en la consciència d'un mateix, dels altres i del context.

La conferència, per tant, és especialment indicada per a professionals de l'àmbit de la sociocultural i, en general, els que estan en contacte de proximitat amb els joves. La inscripció és gratuïta. Trobareu la informació de la conferència en aquest enllaç, i de La Xixa, en aquest altre.