notícies

Entrevista a Ramiro Ortegon sobre el certificat PDA Bullying per a empreses

01/10/2019

Des de l’Acellec s’ha establert un acord amb l’empresa Salut i Educació Emocional (SEER) per al desenvolupament conjunt d’una certificació de qualitat per a empreses educatives i culturals per aplicar protocols de prevenció, detecció i actuació davant de l’assetjament entre iguals. El president de la plataforma explica els principals eixos del projecte en la següent conversa.

La certificació és una iniciativa pionera, que impulsa per primer cop en l’àmbit del bullying el compromís directe de les empreses que presten serveis a infants i joves en entorns educatius i culturals. Els detalls del certificat PDA Bullying s’explicaran aquest dijous a les 10 del matí a la seu de l’Acellec (c/Vallirana, 69, de Barcelona). La sessió és gratuïta i les inscripcions s’han de fer a través de la pàgina web de l’Escola Efa.

 

El president de la plataforma PDA Bullying, Ramiro Ortegón, explica els detalls de la iniciativa en la següent entrevista:

-En què consisteix el vostre assessorament?

L'assessorament dissenyat per a les empreses és una proposta d’acompanyament a l’aplicació del Protocol PDA Bullying, un protocol d’ampli abast que ajuda a aplicar bones pràctiques en prevenció, detecció i actuació en l’abordatge integral de l’assetjament entre iguals, així com a d’altres tipus de maltractaments i conflictes presents en les relacions dels nois i noies dels nostres projectes socioeducatius. Assessorar-se implica que les empreses es vegin capacitades per definir un equip de valoració propi. L’equip de valoració és aquell capacitat per donar resposta a la realitat d’un cas. Conjuntament recollim les bones pràctiques que ja es realitzen des de l’empresa, i prenem aquest punt de partida com a marc de treball per a la millora dels seus circuits, les seves eines diagnòstiques i les seves propostes pedagògiques per a la resposta des de l’actuació. És específic per a l’entorn de lleure, educació i cultura de proximitat ja que hem construït uns indicadors propis per aquest àmbit d’acció comunitària. A la vegada, resulta un complement ideal a aquelles empreses que treballen en coordinació amb les escoles o d’altres propostes educatives. Un dels valors afegits és la detecció de necessitats, i és que, des de la Plataforma PDA Bullying aportem a les empreses totes les eines i els recursos per tal que puguin donar resposta a tot dins la seva estratègia per la convivència. Un bon exemple poden ser les necessitats formatives, en aquest sentit promocionem una formació online creada entre SEER i l’Escola EFA específica pel nostre perfil de professionals.

 

-Per què és important que les empreses obtinguin certificació?

La certificació aporta a les empreses dues qualitats, per una banda esdevé la millor forma de fer visibles les bones pràctiques que s’estan realitzant dins el seu propi projecte socioeducatiu, i per altra és la resposta que des de l'Acellec i PDA Bullying aportem a la necessitat de rigor i qualitat pedagògica en el nostre sector.

Hem de tenir present que el Certificat PDA Bullying, amb un recorregut en el sector educatiu i comunitari des de 2016 és una forma d’autoregulació. Les institucions que donen suport a la Plataforma, a la vegada que fomenten les bones pràctiques, aporten el recolzament institucional necessari per validar que les empreses que obtenen la certificació estan preparades per donar resposta a la prevenció, la detecció i l’actuació per a superar el Bullying.

A la vegada, diria que el fet que les empreses comencin a prendre partit en la millora de la convivència a través de l’assessorament i la certificació fa que, en comptes de donar suport a una crida social d’escoles i lleure sense assetjament, comencem a demanar des del sector educatiu i des de les famílies unes propostes socioeducatives preparades per a donar resposta. El certificat valida bianualment aquesta capacitat.

 

-Quina és la situació del bullying en l’actualitat?

És difícil donar resposta a aquesta pregunta amb veracitat, i més dins el nostre sector. Tot i que tenim diferents informes de relativa actualitat, el que tenim clar és que amb equips encara amb reptes formatius i circuits interns i en xarxa, encara per desenvolupar, és difícil obtenir dades reals d’aquest tipus de maltractament.

Tot i així, tothom que estiguem una mica a prop de l’actualitat dins els entorns educatius som conscients de l’alerta social que cada cop més gira entorn al Bullying i el Ciberbullying. El món digital que facilita recursos positius per a la comunicació entre la comunitat, a la vegada facilita la presencia de la violència de forma continuada. Infants i joves que viuen en moments sociopolítics convulsos i que consumeixen diverses propostes lúdiques que dessensibilitzen de la violència, fan més real en les seves relacions situacions de risc. I, tot i saber que les solucions passen per promocionar elements com el desenvolupament socioemocional i l’evolució de les propostes pedagògiques de lleure, encara es troben en creixement els recursos i les apostes polítiques per aquest tipus de solucions.

No tot és una alerta, igual que ens falten dades reals del volum d’assetjament, també ens falten dades reals de les bones pràctiques que ja s’estan aplicant arreu del nostre territori. El certificat PDA Bullying vol trobar aquestes empreses que ja s’ocupen i treballar plegats per millorar la visibilitat de les fortaleses que són presents a la nostra societat. Exemples de qualitat pedagògica, i de bones polítiques educatives són presents dins del nostre sector i tenim l’oportunitat de donar-li la veu que es mereix.

 

-És un tema que continua força silenciat.

Per nosaltres hi ha dos motius que fan que hi hagi percepció de silenci. Per una banda, la por i el desconeixement aconsegueixen que, de vegades, es miri cap a una altra banda i no es doni la resposta que es mereixen els nostres joves i les seves famílies; tot plegat aconseguint que les veus de denúncia no trobin espais de reparació del dolor i restauració del benestar. L’altre realitat que fa que a vegades des dels entorns més mediàtics es percebi silenci és precisament la bona resposta. Penseu que dins el protocol d’actuació és imprescindible la protecció dels implicats i implicades, en aquest sentit la nostra responsabilitat com a professionals i famílies és aconseguir que els espectadors/es, a través de la confidencialitat, sentin la confiança necessària per poder expressar i denunciar el problema; també la protecció de la persona posicionada en rol de víctima qui precisa de no esdevenir revictimitzada, així com del infant o jove en rol d’agressor/a que necessita de la no criminalització per permetre la construcció de nous rols en la relació.

 

-Quin paper poden jugar els professionals de les empreses associades a l’Acellec?

El paper del professional dependrà del moment en el que ens trobem del protocol. En qualsevol cas, no és un paper passiu, hi tenim molta responsabilitat, tant legal com moral i pedagògica. Si ens trobem en la prevenció serà la nostra responsabilitat desenvolupar propostes pedagògiques preventives i de sensibilització. Les primeres serien aquelles preparades per al desenvolupament d’habilitats dels nostres infants i joves, una preparació per a la convivència i la promoció del benestar. La segona, la sensibilització, aquelles accions específiques dissenyades per conscienciar sobre les formes no adaptatives de relació, les violències i els conflictes que ens allunyen del benestar. També podem contemplar com a preventiva aquella part de la detecció destinada a les eines d’observació del benestar de la nostra comunitat educativa. Els professionals som responsables d’observar l’estat de la convivència i de poder implementar accions específiques per a l’observació del benestar en les relacions dels grups i les persones. Un cop s’activa una situació d’alerta és on entra en acció l’equip de valoració, el conjunt dels nostres professionals més preparats i preparades per donar resposta a un cas. Tenim aquí la responsabilitat de poder treballar la detecció per la solució en conjunt amb els centres educatius i d’altres propostes socioeducatives de territori: tipificar el cas dissenyant quins són els objectius pedagògics i quines serien les intervencions. Per últim, i de forma molt resumida, aquestes intervencions abans dissenyades ara s’han de portar a terme, tant l’acompanyament pedagògic a infants i joves, i les seves famílies; com al treball amb el grup. Des de l’aturada de la violència i fins a la restauració del benestar.