notícies

El sector de les colònies reclama ajuts específics i el bonus d'un any per a les bestretes

03/04/2020

Les empreses de colònies han deixat de facturar al voltant de 10 milions d'euros només amb les activitats anul·lades durant els mesos de març i abril i les reclamacions de retorn de les bestretes amenacen amb descapitalitzar un sector que té poca visibilitat i que queda sempre al marge dels ajuts públics. És per aquesta raó que els seus representants reclamen l'atenció de l'administració i suports pensats específicament per a aquesta acitivitat tan singular i arrelada en el sistema educatiu català.

El problema més immediat que han d'afrontar les empreses és la petició de retorn de les bestretes pagades pels seus usuaris per a les reserves de les activitats que s'han hagut de suspendre durant el mes de març i abril. Els marges d'activitat són en el sector de les colònies molt petits, i les bestretes, a més d'un instrument per garantir la realització efectiva de les activitats reservades, serveixen també en els inicis de la temporada per finançar inversions, reformes i millores a les instal·lacions i adquisicó de materials necessairs per a les activitats. La crisi sanitària i les mesures per evitar la propagació del Covid-19 han arribat justament després de la realització d'aquestes despeses i en el moment precís en què s'inicia la campanya de màxima activitat per al sector. Entre els mesos de març i juny es produeix entre el 60 i 70 per de l'activitat del sector, basada en les colònies escolars i les del període de vacances de la setmana santa. L'activitat d'aquest mesos, per tant, ha caigut un 100% d'un dia per un altre.

Tot i que encara no hi ha dades definitives, es calcula que s'han deixat de facturar no menys de 10 milions d'euros només entre els mesos de març i abril, dels quals prop de 6 milions corresponen a l'activitat d'empreses associades a l'Acellec. Tot sembla indicar, a més, que els mesos de maig i juny no seran millors. Els ERTO a què s'han vist obligades les empreses permeten parar el cop tresorer, i per preservar els llocs de treball dels prop de 3.000 professionals que cada any treballen al sector. Però no hi ha cap ingrés que ajudi a mantenir les estructures de gestió de les empreses ni les despeses de manteniment de les cases de colònies, que en conjunt configuren una de les xarxes d'instal·lacions per a l'educació no formal per a infants i joves més important en quantitat i qualitat d'Europa. 

La petició generalitzada del retorn de les bestretes de les activitats aturades, que habitualment és del 30% de l'import final del servei, amenaça el sector d'una manera molt seriosa, i bona part de les organitzacions, la pràctica totalitat de les quals són micro, petites o mitjanes empreses, veuran compromesa la seva viabilitat. Moltes entitats, escoles i AMPA s'avenen a acordar amb les empreses mesures alternatives al retorn de les bestretes, que poden ser canvis de dates, substitució de les reserves per altres activitats de cost equivalent o trasllat de les bestretes per a un període o temporada posterior. Aquestes mesures donen aire a les empreses, que poden salvar les seves tresoreries de manera immediata. Però no sempre és possible trobar alternatives (la incertesa pel que fa a les dates és una de les grans dificultats que s'afronta amb la crisi sanitària) i no tots els usuaris accepten aquests acords.

És per aquesta raó que les empreses del sector, representades molt majoritàriament per l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure Educatiu i Sociocultural, (Acellec), l'Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya (ACCAC) i la Confederació, patronal del tercer sector social de Catalunya, reclamen ajuts específics per fer front a aquesta situació.

L'Acellec resumeix les seves propostes en aquests punts:

- Que s'acordi una mesura governamental equivalent a la que l'Estat ha previst per a les agències de viatges, que consisteix a cear uns bonus que permeten conservar les bestretes durant un any per aplicar-les a serveis alternatius. 

- Que el Departament d'Educació de la Generalitat faci costat al sector i recomani a les direccions dels centres escolars que programen colònies que estableixin acords amb les empreses en aquesta direcció, preservant els drets de les families, però trobant també solucions que no castiguin la viabilitat de l'activitat

- Ajuts directes al sector per compensar el pagament d'aquelles bestretes per a les quals no sigui possible trobar alternativa i per cobrir inversions i despeses realitzades a les instal·lacions durant l'any en curs

- Moratòria en l'aplicació del nou decret d'instal·lacions juvenils, que estava a punt de ser publicat quan va esclatar la crisi sanitària i que obligaria a les empreses a fer inversions per adaptar-se a la nova normativa, i que en les condicions actuals serien del tot inassumibles

Cal remarcar que, tot i la complexitat de la situació, nombroses cases de colònies estan oferint les seves instal·lacions per acollir durant els dies de l'estat d'alarma grups d'infants i joves que tenen alguna afectació social per causa de la crisi sanitària. Es tracta de fills de famílies amb pares i mares confinats per la malaltia, menors no acompanyats o persones usuàries de centres socials que han de separar els afectats per la malaltia dels que no ho estan, entre d'altres. En aquest sentit, s'han establert linies de coordinació entre l'Acellec i les altres patronals i la Direcció General de Joventut, que té la capacitat normativa sobre les cases de colònies.

L'Acellec i les seves empreses associades, d'altra banda, volen fer públic el seu agraïment a les families, AMPAs, entitats i escoles que s'han avingut a acordar alternatives al retorn de les bestretes, que garanteixen l'activitat quan sigui possible retornar a la normalitat i que disminueixen el risc econòmic immediat de les empreses. Es vol posar en valor, també, el compromís i la implicació del col·lectiu professional en què basa la seva activitat el sector de les colònies: els monitors i monitores de colònies, una especialitat del lleure educatiu d'especial complexitat i desgast personal, però que té un valor inestimable per la qualitat pedagògica que aporta. En aquest sentit, és una prioritat per a les empreses mantenir, preservar i donar continuïtat als equips professionals.