notícies

L'Assemblea de l'Acellec, un èxit

11/06/2014

El 3 de juny va tenir lloc l'assemblea general ordinària de l'Acellec, corresponent a 2014. Hi van assistir representants de 17 empreses associades, de manera que es va comptar amb gairebé el 40 per cent del nombre total d'organitzacions. La representativitat del sector associat, però, va ser del 62 per cent, tenint en compte el nombre de vots assignat a cada empresa. En breu farem arribar a tots els associats l'acta de la trobada, però ja podem avançar que es va aprovar la memòria de gestió i els comptes anuals de 2013 i el projecte de gestió i el pressupost de 2014. Es va ratificar l'admissió de noves empreses associades i es va aprovar el pressupost de despeses extraordinàries de 2014, vinculades a projectes específics del sector dels serveis educatius i del sector dels serveis socioculturals.

Entre l'assemblea del dia 3 de juny i la de l'any anterior s'han donat d'alta sis noves empreses associades a l'Acellec. L'assemblea va ratificar la seva adhesió. Són L'Auró, Nou Idiomes, SL, Active English, L'Esquirol, Natura i Lleure, Monitoratge i Cuina, SL i Xenòlit, Serveis Formatius i de Lleure. Amb aquestes incorporacions l'Acellec arriba a la xifra rècord de 48 empreses associades, el màxim nombre assolit mai fins ara.