notícies

Es reprèn la negociació del conveni

11/06/2014

El dimarts, 10 de juny, va tenir lloc una nova reunió de la mesa de negociació del III Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural, la primera des de les mobilitzacions sindicals del febrer i març passats. La última trobada va ser el dia 12 de febrer, i en ella els sindicats van refusar la proposta d'increments salarials formulada de comú acord per les tres patronals que hi som representades (creixement d'un 0,25% el setembre de 2014 i d'un altre 0,25% el gener de 2015). Malgrat la negativa a acceptar la proposta patronal, els sindicats van renunciar a fer cap proposta alternativa i vam quedar a expenses de la seva voluntat de reprendre el diàleg. Finalment, els representants de CCOO van proposar, a finals del mes de maig, una nova reunió, que va tenir lloc dimarts passat.

Tot i que a la reunió hi van assistir els dos sindicats (CCOO i UGT), val a dir que la convocatòria la va fer CCOO en solitari, i que el document que van aportar com a proposta per reprendre el diàleg no havia estat acordada amb UGT. Així doncs, per primera vegada en el transcurs de la negociació del III Conveni, els dos sindicats no havien coordinat les seves postures.

Els representants de CCOO van voler aclarir que no pretenien que la proposta fos formal, sinó un primer document informal per reprendre la negociació. En la seva proposta renunciaven a l'IPC com a varem per a fixar increments salarials i doblaven la proposta que les patronals vam fer a principis d'any. És a dir, proposaven fer un increment de taules salarials del 0,5% el setembre de 2014, i d'un altre 0,5% el gener de 2015. Hi afegien, a més, un nou increment de l'1% al gener de 2016. Tot i que suposa uns increments força superiors als proposats per les patronals, la nova oferta redueix significativament les pretensions sindicals anteriors, de manera que resulta evident una certa flexibilització de la seva postura.

A les propostes salarials, a més, hi van afegir un seguit de millores socials que suposen increments clars de costos laborals per a les empreses, de manera que són dificilment assumibles per la part patronal. En qualsevol cas, i a la vista dels canvis significatius en la posició expressada per CCOO respecte a reunions anteriors, es va acordar que es produiria una nova reunió de la mesa el proper dia 4 de juliol.

Les patronals vam acordar, d'una banda, que abans del dia 4 de juliol consultaríem amb les respectives organitzacions i associats per poder fixar una postura negociadora i, d'una altra banda, que exigíem als dos sindicats que arribessin a un acord sobre la proposta perquè en cap cas negociariem amb dues plataformes diferents. UGT es va comprometre a fer saber la seva opinió sobre la proposta de CCOO en pocs dies.

Per tot plegat, l'Acellec ha convocat a totes les seves empreses associades a una reunió que tindrà lloc el propoer dia 26 de juny, a les 10 hores, a la seu de l'associació patronal. En aquella reunió s'exposarà amb tot detall la proposta sindical, tant si és la que ja ens ha fet arribar CCOO com si hi ha alguna modificació produida per un acord posterior entre CCOO i UGT. Amb la participació de tots els associats que hi assisteixin, l'Acellec acordarà una postura negociadora concreta per defensar-la en la trobada de la mesa que tindrà lloc el dia 4 de juliol.