notícies

El sector elabora un protocol propi per realitzar colònies escolars amb seguretat

10/09/2020

La campanya d’estiu avala la capacitat del sector per realitzar les activitats de manera responsable i segura. El document s’ha fet arribar al Departament d’Educació i a la Direcció General de Joventut

Les tres organitzacions patronals que representen la pràctica totalitat del sector de colònies a Catalunya (Acellec, ACCAC i La Confederació) han elaborat un protocol propi que preveu mesures específiques per a les colònies escolars per evitar la propagació del virus i atendre amb seguretat les possibles incidències. El document revisa i millora les pautes que ja es van aplicar durant la campanya d’estiu i les indicacions que ha fet el Departament d’Educació per a l’inici del curs escolar i que deixen molt clar que les colònies escolars es poden realitzar amb seguretat, segons les programacions habituals dels centres.

El protocol es va fer arribar a finals del mes de juliol al Departament d’Educació i a la Direcció General de Joventut per fer valer el nivell de compromís del sector i per recollir també el seu parer. Ambdues instàncies han valorat molt positivament la proposta i, per aquesta raó, el sector ha decidit fer-lo públic per mostrar el seu compromís amb la salut dels seus usuaris i amb la qualitat que caracteritza els seus serveis. Les empreses i entitats del sector es comprometen a complir escrupulosament aquest protocol i el proposen com a pauta de referència per donar tranquil·litat a les famílies, als centres educatius i als equips docents.

L’objectiu és doble: garantir la realització de les colònies escolars amb tanta normalitat com sigui possible per tal que no es limiti el dret al lleure dels infants ni les opcions educatives dels centres escolars, i facilitar la represa de l’activitat econòmica del sector, durament afectat per l’aturada dels centres educatius durant el darrer trimestre del curs passat.

El protocol pren com a referència el document “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia”, elaborat pel Departament d’Educació i els protocols que han seguit les activitats de lleure educatiu durant la campanya d’estiu, que van ser elaborats conjuntament entre les entitats i empreses del sector i la Direcció General de Joventut. Cal remarcar que els resultats de la campanya d’estiu, extraordinàriament positius pel que fa al nombre de contagis i incidències produïdes en relació amb el Covid-19, avalen la capacitat de les organitzacions del sector per gestionar amb seguretat i responsabilitat les colònies escolars.

 

 

Les mateixes mesures que es van adoptar amb èxit per a realitzar les colònies d’estiu s’han completat en el nou document amb especificacions pròpies del Departament d’Educació per adaptar-se a la dinàmica escolar. En conjunt, no només es mantindran els nivells de seguretat i responsabilitat de l’estiu, sinó que s’incrementaran, perquè el document elaborat pel sector és molt detallat i precís. Els equips professionals de les instal·lacions, d’altra banda, ja s’han hagut d’enfrontar a la necessitat d’aplicar aquestes mesures, de manera que la seva experiència serà també un element molt valuós a favor de la seguretat.

 

Les mesures proposades en el document seran d’aplicació en les estades de colònies escolars amb pernoctació, però també per a aquelles activitats d’un dia de durada que es fan en les mateixes instal·lacions o en d’altres vinculades a l’entorn natural.

 

El sector confia que amb aquesta actuació ajudarà als centres educatius a eliminar bona part del seus dubtes, i que la campanya de colònies escolars es podrà desenvolupar amb tanta normalitat com sigui possible.