notícies

Trobada d'empreses de cultura de proximitat

11/06/2014

El sector dels serveis socioculturals de l'Acellec ha promogut una trobada d'empreses de serveis museístics de proximitat i de difusió del patrimoni, amb la intenció de millorar el coneixement de l'entitat entre el sector i de promoure la seva eventual incorporació a la nostra organització. La iniciativa va sorgir després de diverses converses amb representants de l'empresa Icono Serveis Culturals, durant les quals van manifestar la necessitat de defensar criteris de qualitat en la contractació pública de serveis educatius i de vigilància de sales en museus, espais expositius o institucions patrimonials. Aquest tipus de serveis formen part potencial del sector de la cultura de proximitat, però l'absència d'empreses associades a l'Acellec en aquest àmbit fa que no s'hagin desenvolupat iniciatives destinades a garantir els seus drets i a cobrir les seves necessitats.

Per aquesta raó, Acellec i Icono van convocar conjuntament nou empreses d'aquest àmbit, amb la intenció de compartir inquietuds i necessitats i avaluar la possibilitat de treballar plegats per avançar en la defensa del sector. La reunió va tenir lloc el passat 2 de juny. De les nou empreses convocades, van confirmar l'assistència cinc, però finalment només hi van assistir tres, per raons d'agenda. Malgrat ser un grup inicial ben reduit, la trobada va ser molt positiva i van valorar la possibilitat d'incorporar-se a l'entitat en comprobar que compartien criteris essencials i que s'enfrontaven a dificultats similars. Les empreses que no van assistir a la trobada, a més, van manifestar el seu interés en el projecte i accepten ser convocades a una segona reunió.

És així com durant la segona quinzena de juny se celebrarà una segona reunió per avançar en les propostes iniciades en la primera trobada i per mirar de concretar actuacions conjuntes.