notícies

El nou Decret 137

14/07/2014

La Direcció General de Joventut de la Generalitat ha posat en marxa el procés de revisió del Decret 137, de regulació de les activitats de lleure educatiu amb menors de 18 anys. La reforma, anunciada des de fa ja diversos anys, estava aturada per la dificultat d'acordar amb el Consell Català de l'Esport els termes en què s'havien d'incloure en el decret les activitats de lleure centrades en l'esport. Finalment s'ha arribat a una fórmula conjunta i, d'aquesta manera, es desencallaran algunes millores que l'Acellec venia reclamant des de fa molt temps.

La novetat més significativa és que la ratio de dirigents fixada permetrà que la incorporació d'un segon monitor per grup es produeixi només quan la fracció sigui superior a quatre nens o nenes. Recordem que el decret fixa una ratio de 10 nens o nenes per cada monitor, però fa obligatòria la incorporació d'un segon monitor amb la simple entrada d'un onzè participant. El text de la reforma estableix que el segon monitor s'haurà d'incorporar només quan hi hagi cinc participants més (o sigui, a partir de quinze). Aquesta mesura havia estat llargament reclamada per l'Acellec i fins ara no havia estat atesa. Al mateix temps s'estableix que en qualsevol activitat hi haurà sempre un mínim de dos dirigents. Tot i que no estava fixava normativament, aquesta mesura s'aplicava gairebé de forma universal entre les empreses del sector per una qüestió de qualitat i seguretat en la prestació del servei.

La segona reivindicació històrica de l'Acellec que és atesa en el nou text és la que fa referència al termini de presentació de les notificacions de les activitats. Amb la norma actual les notificacions s'han de formalitzar vint dies abans de l'inici de l'activitat. Amb el nou text, es podran fer fins a deu dies abans si es notifica per via electrònica.

En qualsevol cas, el canvi més remarcable del futur decret serà que regularà també explícitament els casals, campus, estades i rutes esportives. Actualment hi ha un buit legal en aquests tipus d'activitat, ja que l'organisme competent de la Generalitat no les regula i qualsevol organització pot escapolir-se del compliment del Decret 137 indicant simplement que es tracta d'un casal o campus esportiu. Amb l'aprovació de la reforma, totes aquestes activitats hauran de seguir la norma dictada per la Direcció General de Joventut amb la diferència que la titulació dels dirigents serà la pròpia de les activitats esportives i que ve regulada per la Llei 3/2008 de l'exercici de les professions de l'esport.

Altres canvis significatius del decret són l'ampliació del percentatge obligatori de dirigents titulats del 40% al 60% quan el grup té més de vint participants, i la incorporació de les certificacions professionals de dinamització i direcció del lleure com a alternativa als diplomes de monitors i directors.

El text proposat per a la reforma del Decret, per tant, és prou positiu. Tot i així, l'Acellec, després de consultar amb les empreses associades, ha fet arribar a la Direcció General de Joventut un document amb propostes d'esmena o millora del redactat, referides a la possibilitat que els monitors titulats de lleure educatiu i d'activitats esportives puguin computar conjuntament en la ratio que s'estableix en la norma i a la necessitat de reflectir en el nou text la possibilitat de tramitar telemàticament les inscripcions i autoritzacions per a les activitats.

Es preveu que la reforma del Decret estigui enllestida entre finals de 2014 i principis de 2015, per tal que ja sigui d'aplicació en la temporada d'estiu de l'any vinent. Aquí sota mateix trobeu tres documents amb el text provisional del futur Decret, un quadre comparatiu elaborat per l'Acellec en el qual s'hi reflecteixen tots els canvis previstos, i el document d'esmenes que l'entitat ha fet arribar a la Direcció General de Joventut.

Proposta de modificació del Decret 137
Quadre comparatiu entre el Decret 137 i la proposta de modificació
Esmenes proposades per l'Acellec