notícies

275 municipis en màxim nivell de risc d'incendi al Pla Alfa

14/07/2022

El pla INFOCAT, creat per fer front a les emergències en cas d'incendis, ha situat 275 municipis catalans en el nivell Alfa 3 de risc d'incendis. S'ha establert mesures entre divendres i dilluns que impliquen l'anul·lació de rutes i de campaments en els termes municipals afectats i que limiten l'activitat de les cases de colònies al seu entorn més immediat.

El Govern ha activat el nivell 3 del Pla Alfa en 275 municipis de Catalunya per perill extrem d'incendis. La Direcció General dels Agents Rurals revisa diàriment el mapa del Pla Alfa per determinar el risc d'incendi al conjunt del territori i determina mesures i precaucions a prendre en cada situació concreta.

El mapa previst per a divendres, 15 de juliol, ubica 275 municipis en el màxim nivell de risc: Alfa 3. Això implica l'adopció immediata de mesures, que en alguns casos afecten directament les activitats de lleure educatiu. Les indicacions més rellevants són les següents:

1. Les mesures seran d'aplicació entre les 12,00h del migdia del divendres, 15/07/2022 i el dilluns 18/07/2022, inclòs.

2. El dilluns es reevaluarà la situació i es decidirà si es mantenen les mesures o si es donen per finalitzades. Les projeccions meteorològiques fan preveure que les mesures s'allargaran encara uns quants dies.

3. Durant el període especificat s'han de suspendre TOTES les rutes. Si ja s'han iniciat, els participants han de tornar al punt de sortida o be desplaçar-se fins al nucli poblat més proper, i des d'allí prendre les mesures que considerin més oportunes en funció de la logística disponible de cada entitat o empresa.

4. S'han de suspendre les acampades que estiguin en municipis de nivell 3. Els integrants del campament han de desplaçar-se al nucli poblat més proper i allí organitzar el retorn dels participants al domicili o la reprogramació de l'activitat en altres dates, si fos el cas.

5. Les estades en cases de colònies es poden realitzar amb normalitat. Però les activitats a l'aire lliure en cases de colònies situades en el terme municipal de poblacions en situació Alfa 3 s'han de realitzar només dintre del recinte de la pròpia instal·lació i, en tot cas, en la immediatesa de l'edifici. Si han previst sortides que s'allunyen de l'edifici s'han de suspendre.

6. Les activitats a l'aire lliure de casals d'estiu o activitats similars en municipis en nivell 3 s'han de realitzar només si es poden fer en la immediatesa d'un edifici segur en el qual es poguessin refugiar els participants en cas de necessitat. Si han previst sortides que s'allunyen de l'edifici que actua com a base del casal s'han de suspendre.

7. Cal tenir en compte que el mapa del Pla Alfa, que determina el risc de tots els municipis de Catalunya, es revisa diàriament. Això vol dir que els municipis poden canviar de fase o nivell de manera ràpida. Cal estar amatents als canvis. En cas de dubte, es recomana, sempre, prendre la mesura més restrictiva possible, que podria ser la suspensió de l'activitat o la seva realització en la immediatesa d'un edifici.

8. És molt important que es comprovi que en l'indret de l'activitat hi ha cobertura telefònica, per assegurar que es podrà comunicar qualsevol incidència o fer petició d'auxili o suport en cas de necessitat.

9. És important que les activitats previstes en zones que no són de màxim risc pensin alternatives per si a mitja relització hi ha un canvi de nivell i això obligués a prendre mesures. 

10. En el cas que es reprogramin activitats amb canvis d'ubicació per anar a zones segures, cal que es comuniquin per la via reglamentària a la Direcció General de Joventut. Aqueta mesura és essencial, per tal que Protecció Civil sàpiga en tot moment on hi ha grups d'activitat.

11. En cas d'incident o situació d'alterta per incendi en zones properes a una casa de colònies la mesura que cal prendre de manera immediata és el confinament de tots els participants a l'edifici. Només s'ha de prendre una mesura diferent a aquesta si ho ordenen els bombers. 

12. Les temperatures i les condicions ambientals no varien significativament durant la nit. Això vol dir que en horari nocturn es poden iniciar també incendis, de manera que és recomanable evitar activitats a l'aire lliure en horaris nocturns en les zones Alfa 3.

13. Totes les activitats notificades a la DG de Joventut rebran aquestes indicacions i d'altres sobre l'actual situació de risc per SMS en els telèfons de contacte que hagin facilitat.

El mapa del Pla Alfa i el llistat de municipis que estan en fase 3 els podeu consultar en aquests enllaços del web del  Departament d'Interior.

Mapa del Pla Alfa

Municipis en nivell 3 de risc