notícies

Acord per la millora de la contractació pública

18/07/2014

L'Acellec i deu organitzacions més, entre patronals, associacions professionals i sindicats han signat un acord molt ambiciós per impulsar la millora de la contractació pública. El document es va firmar en un acte públic que va tenir lloc el 21 de juliol al Centre Cívic Pati Llimona, i es desplega a través d'onze punts en els quals es descriuen mesures que hauria d'impulsar l'administració per dignificar els procediments, continguts i criteris de la contractació pública. L'acord s'ha fet arribar per carta al President de la Generalitat i s'ha sol·licitat la creació d'una comissió amb representants de l'administració i de les organitzacions firmants per debatre i planejar l'adopció de mesures concretes.

L'acord contempla la necessitat de fer prevaldre els criteris directament vinculats a l'objecte del contracte i a la qualitat del servei, la limitació de les ofertes econòmiques anormalment baixes o desproporcionades; el respecte per les condicions laborals dels professionals en base a la normativa sectorial corresponent; o la necessària implantació de mecanismes de control post-adjudicació que permetin comprovar que el servei s'està executant segons les condicions fixades.

Amb aquestes propostes, sindicats, patronals, col·legis professionals i entitats del tercer sector social miren de preservar la qualitat, la viabilitat i la sostenibilitat dels serveis públics d'atenció a les persones que donen compliment a drets socials i que, per la seva naturalesa, constitueixen un pilar fonamental de l'estat del benestar. L'acord pretén ser un punt de partida per impulsar un marc d'actuació conjunt amb l'administració pública que garanteixi la millora de la contractació. És justament per aquest motiu que les organitzacions firmants han fet arribar l'acord al President de la Generalitat i li demanen la constitució d'una taula de diàleg sobre la qüestió.

Les entitats firmants són, a més de l'Acellec, La Confederació (Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya), La Unió (Associació d'Entitats Sanitàries i Socials), ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials), ACESAP (Associació Catalana d'Empreses de Serveis d'Atenció a la Persona), ASADE (Asociación de Empresas de Ayuda a Domicilio Estatal), UPIMIR (Unió de Petites i Mitjanes Residències), CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, la Sectorial d'Acció Social, Ensenyament i Humanitats de la Intercol·legial (Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya) i la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

En la imatge podeu veure els presidents de les onze organitzacions firmants, inclòs el president de l'Acellec, Pere Mulero, i en el document adjunt podeu llegir l'acord firmat.

Acord per a l'impuls de la millora de la contractació pública