notícies

En marxa la Borsa de Treball de l'Acellec

23/06/2016

Els darrers dies de juny ha entrat en funcionament la nova Borsa de Treball de l'Acellec, un servei adreçat al conjunt de treballadors del lleure educatiu i la cultura que connecta amb les necessitats reals i pràctiques de les empreses del sector. Amb només cinc dies de funcionament, la borsa ja ha registrat i validat gairebé un centenar de demandants de feina, els currículums dels quals ja són a disposició de les més de seixanta empreses associades a l'entitat. Aquesta xifra és una bona mostra que el servei era una necessitat ben evident.

Els treballadors que busquen feina poden accedir a la borsa omplint un breu qüestionari online, en el qual se'ls demana quin tipus de treball busquen, en quina zona del país el volen exercir i aspectes bàsics de la seva formació. Ells mateixos poden escriure un missatge de presentació en el qual se'ls demana quines són les seves principals motivacions per buscar feina i els punts forts del seu perfil. Finalment, pengen un currículum i activen la seva incorporació a la borsa. En un termini màxim de dos dies la seva candidatura queda validada, i des d'aquest moment, les seves dades ja són disponibles per a les empreses associades a l'Acellec. El currículum forma part de la borsa durant un periode de sis mesos, transcorregut el qual les seves dades s'eliminen automàticament de la borsa de treball, sense deixar rastre. Amb aquesta mesura es pretén, d'una banda, garantir la protecció de les dades personals dels treballadors i, d'una altra, permetre la renovació de la borsa per evitar que s'hi mantinguin de manera indefinida currículums desfasats o de persones que ja han trobat feina. Si després dels sis mesos, el demandant encara no ha trobat feina, pot tornar a penjar el seu currículum, actualitzant el seu contingut, sense cap altra limitació. Aquesta operació es pot repetir tantes vegades com sigui necessari.

En el sector del lleure educatiu i la cultura hi ha una elevada rotació de les contractacions perquè s'atenen serveis puntuals sol·licitats sobretot per l'administració en campanyes temporals molt concretes (estiu, períodes de vacances o cursos escolars), i perquè bona part dels treballadors hi accedeixen amb la voluntat de convertir aquest treball en una primera aproximació al món laboral o per complementar altres activitats, com els estudis. Però la borsa també recull perfils destinats a ocupar llocs de treball estables i de llarga durada, en les estructures empresarials o en equips tècnics qualificats. És així com el qüestionari ofereix la possibilitat d'optar a llocs de treball definits per a 22 perfils concrets, en els quals hi ha opcions tan diverses com els clàssics monitors de lleure i animadors socioculturals, educadors i mediadors en serveis museístics i de difusió del patrimoni, cuiners per a menjadors escolars, conductors, administratius, monitors esportius o coordinadors pedagògics.

Les empreses associades a l'Acellec són les úniques que poden accedir a la borsa de treball, i ho fan a través d'un codi que els dona entrada a una intranet en la qual disposen de múltiples serveis, entre els quals la borsa de treball. La borsa ofereix als responsables de recursos humans de les empreses un motor de cerca a través del qual poden definir el perfil del treballador o treballadora que necessiten, de manera que accedeixen només als currículums que compleixen els requistis sol·licitats. Tant les empreses com els demandants de feina accepten unes condicions d'ús en accedir al servei per garantir el compliment de la llei de protecció de dades i es comprometen a respectar un seguit de normes qualitatives.

Els demandants de feina, a més, poden accedir a un seguit de consells per millorar la seva ocupabilitat, pensades específicament per al sector del lleure i la cultura. Les empreses associades a l'Acellec van aprovar recentment un codi ètic de l'entitat en el qual es comprometen, entre moltes d'altres qüestions, a adoptar mesures específiques per garantir condicions laborals correctes als treballadors del sector i per promoure la formació continuada i l'actualització de coneixements i competències.

Es preveu realitzar una primera avaluació del funcioament del servei durant el darrer trimestre de 2016, dates en les quals l'entitat té la intenció d'organitzar una jornada d'intercanvi entre treballadors en busca de feina i responsables de recursos humans de les empreses associades.