notícies

L’Acellec demana als grups polítics que es presenten a les eleccions al Parlament una aposta decidida pels sectors del lleure, l’educació i la cultura

31/12/2020

L’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació proposa 30 mesures socials, econòmiques i legislatives per projectar el sector cap al futur. considera necessari un fons de rescat per compensar les pèrdues de 2020 i 2021 que ajudi les empreses a mantenir les estructures de personal

L’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura llença un missatge adreçat a tots els grups polítics que es presentaran a les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 14 de febrer en què es demana una aposta decidida per al sector del lleure, l’educació i la cultura. L’Acellec planteja que el sector passi a formar part de les estratègies de futur del país i que sigui reconegut com a tal després que durant els darrers anys hagi treballat per reivindicar el valor social de la micro, petita i mitjana empresa, amb el reconeixement com a agent legítim, capacitat i competent per a la gestió de serveis públics i defensar la professionalitat i la qualitat dels serveis per damunt d’altres consideracions lligades a la forma jurídica de les organitzacions.

 

Fons de rescat per superar la pandèmia

L’afectació de la pandèmia ha deixat bona part del sector en una situació límit, que amenaça la seva viabilitat i sostenibilitat. Les demandes no ateses en el passat s’han convertit en el context del Covid-19 en una amenaça imminent. L’Acellec planteja 30 mesures que demanen als partits polítics que les incorporin als seus programes electorals i que, en el futur, ja sigui des del Govern o com a membres de l’oposició, les defensin i les promoguin fins a convertir-les en realitat. En primer lloc, es demana un fons de rescat adreçat específicament als professionals autònoms, micro, petita i mitjana empresa per compensar les pèrdues econòmiques d’aquest any i del proper i que permetin mantenir les estructures de les empreses i també poder accedir als fons europeus per a la recuperació.

 

Contractació pública

Pel que fa a la contractació pública, l’Acellec planteja que es faciliti i promogui la participació de la petita i mitjana empresa a les licitacions públiques, que es prioritzin els criteris tècnics i de qualitat per davant de les ofertes econòmiques i que no es discrimini per la forma jurídica.

 

L’educació és més

La patronal de les empreses del lleure, l’educació i la cultura considera bàsic que els serveis educatius realitzats més enllà del temps lectiu esdevinguin part de sistema educatiu amb un marc de reconeixement tècnic i professional. Es demana una mirada àmplia que inclogui el lleure educatiu, extraescolars, robòtica educativa, sortides, colònies i activitats complementàries sobre cultura, patrimoni i entorn natural al sistema educatiu. També es proposa reconèixer i integrar els serveis educatius de contingut artístic, sobre patrimoni cultural i natural, de promoció cívica, de relació comunitària i la inclusió dels centres educatius i de suport familiar i també els centres, serveis i educadors en l’àmbit de la programació i la robòtica.

 

Temps de migdia

L’Acellec proposa que els serveis de menjador escolar esdevinguin un servei educatiu essencial, inseparable del sistema educatiu, amb un Decret Llei o una mesura legislativa equivalent. Caldria també la regulació del preu màxim de menjador escolar amb els costos desglossats i una actualització cada principi d’any. És necessària la unificació del model de contractació del servei per al conjunt del territori, que faciliti la tasca de gestió dels centres, doni seguretat jurídica als operadors, garanteixi la presa de decisions en proximitat, amb la participació de tots els agents de la comunitat educativa

 

Colònies i educació

El sector demana una mesura de Govern per incentivar i garantir la realització de les colònies escolars en els diferents nivells educatius, amb suport específics per als centres i els equips docents. Les colònies s’haurien d’integrar com a mètode i recurs pedagògic en els ensenyaments universitaris relacionats amb l’educació i la cultura, recuperant i potenciant el Premi Interuniversitari Colònies i Educació. L’Acellec entén que s’hauria de crear un sistema de suports i beques unificats a tot el país per garantir l’accés de les famílies vulnerables a les estades en colònies escolars i de vacances al conjunt de la xarxa d’instal·lacions amb criteris i estàndards de qualitat, sense distinció per la forma jurídica dels seus gestors. En aquest àmbit, s’apunta la idoneïtat de disposar d’un Llibre Blanc de les Colònies Escolars que diagnostiqui la salut del sistema, en detecti les febleses i les potencialitats i proposi mesures de futur per garantir-ne la pervivència i la millora continuada.

 

Cultura de proximitat

Finalment, pel que fa a la cultura de proximitat es proposa una àrea tècnica de treball pròpia dins el Departament de Cultura que garanteixi un espai d’interlocució amb les organitzacions que no treballen en cap dels sectors clàssics de la cultura, sinó en l’àmbit de la mediació la sociocultura i els serveis de proximitat i educatius en equipaments cívics, patrimonials, de creació o comunitaris. I també es planteja la incorporació de l’Acellec en els espais de debat, participació o interlocució propis de la cultura en organismes com l’ICEC o el CoNCA, i també en matèria de joventut, en el procés de cocreació i seguiment del Pla Nacional de Joventut de Catalunya.

 

Les mesures, al detall

Consulteu les 30 mesures en aquest enllaç.