notícies

Ajuts a la contractació

13/05/2014

El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha posat en marxa un nou sistema d'ajuts a la contractació que, per primera vegada, reuneix les condicions mínimes per tal que s'hi puguin acollir les empreses del nostre sector. Es tracta del programa Fem Ocupació per a Joves, que ofereix una subvenció equivalent al salari mínim interprofessional per a la contractació de joves en situació d'atur durant sis mesos. Per acollir-se al programa cal acordar els termes amb un servei local d'ocupació, i per aquesta raó l'Acellec ha establert vincles amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i amb l'Ajuntament de Barcelona a través de l'organisme Barcelona Activa. D'aquesta manera garantim l'accés als ajuts a totes les empreses de l'Acellec que ho desitgin, sense limitació territorial ni de nombre de contractacions.

Actualitat del conveni

13/05/2014

En la darrera reunió celebrada de la Taula de Negociació del Tercer Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural, el 12 de febrer de 2014, les organitzacions sindicals van refusar una proposta realitzada conjuntament per les patronals en la qual s'oferia reprendre el creixement salarial a partir de setembre de 2014 amb un 0,25% i el gener de 2015 amb un nou 0,25%. Els representants sindicals no van oferir alternativa i van emplaçar la resta de la mesa fins després de les mobilitzacions que en aquell moment tenien convocades. Es preveu que es reprendrà la negociació durant el mes de juny.

Servei de protecció de dades

13/05/2014

Tant l'us creixent de les xarxes i els sistemes de comunicació com la necessitat de complir de manera estricta la llei fa necessari per a totes les empreses tenir un control rigorós del tractament de dades. Proliferen en el mercat serveis professionals i empreses que ofereixen assessorament sobre aquestes qüestions, però tot sovint és difícil obtenir la completa seguretat sobre la seva solvència tècnica. Per aquesta raó l'Acellec ha signat un conveni de col·laboració amb una empresa contrastada en virtud del qual s'ofereix servei a les empreses associades amb un descompte del 20% sobre les tarifes habituals. Aconseguim, d'aquesta manera, garantia de professionalitat i estalvi econòmic.

Una app per a l'Acellec

13/05/2014

Des de principis d'any estem treballant conjuntament amb l'equip del projecte KidsSery, que atén les necessitats de comunicació entre els professionals de lleure educatiu i les famílies que en són usuàries. S'ha elaborat un aplicatiu per a mòbils que permet enviar i rebre de forma personalitzada, automatitzada i amb completa seguretat, tota mena d'informacions pràctiques relacionades amb el servei. Hem establert un acord amb KidsSery per tal que l'app es pugui adaptar i atendre els requisits de cadascuna de les empreses que hi estiguin interessades, de manera completament gratuïta. Actualment s'està desenvolupant l'aplicatiu per a mitja dotzena d'empreses associades a l'Acellec i se n'hi poden afegir tantes com ho desitgin.

Educació ens dona la raó

13/05/2014

La primera setmana de maig vam rebre la resposta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a la consulta que vam realitzar a principis d'any per ratificar el caràcter educatiu del serveis que presten les empreses del nostre sector. És una nova passa en la ja llarga reivindicació que lidera l'Acellec per tal que s'apliqui correctament la llei d'IVA quan estableix que els serveis educatius estan exempts d'aquest impost. Educació conclou en la seva resposta que els nostres serveis són sense cap mena de dubte d'educació de la infància i la joventut i que, a més, formen part material dels plans d'estudis, en la mesura que contribueixen a impartir de forma transversal els seus continguts i valors.