notícies

L'Auró, a TV3

05/10/2015

La casa de colònies l'Auró, empresa associada a l'Acellec, va aparèixer com a exemple d'emprenedoria social al programa Valor Afegit, de TV3, el 30 de setembre passat. El programa estava dedicat a les empreses que basen la seva activitat econòmica en objectius socials i afronten d'aquesta manera la doble dificultat de la viabilitat econòmica i la viabilitat social. Leila Ribas, sòcia fundadora de l'Auró, explicava tant el contingut i la singularitat de la instal·lació, adreçada especialment a les estades de persones amb algun tipus de discapacitat, com el procés empresarial necessari per aixecar el projecte.

Ensenyament ignora la petició d'interlocució de l'Acellec

29/09/2015

El Departament d'Ensenyament no ha donat cap resposta a la petició de diàleg formulada per l'Acellec i adreçada, conjuntament amb la FAPAC, a la Consellera Irene Rigau. Després que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic donés la raó a l'associació patronal en el recurs presentat contra l'Acord Marc de menjadors escolars al Maresme Vallès Oriental, les dues entitats van demanar explícitament que no es reiniciés la licitació d'aquest servei sense un espai previ de diàleg amb el conjunt de la comunitat educativa i els agents que intervenen en el sector. Però l'Acellec no ha rebut cap resposta i, en canvi, Ensenyament ja ha anunciat a través del portal de contractació pública de la Generalitat la represa del procés de contractació, previst per al dia 12 d'octubre.

Corregida una errada al conveni

15/09/2015

Abans de l'estiu es va publicar el tercer conveni del lleure educatiu i sociocultural, després d'un llarg període de negociació, de gairebé quatre anys. Però en revisar el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ens vam adonar que contenia un error que podria portar a greus confusions. El nou conveni ha reconegut per primera vegada la figura de l'informador juvenil, però la vigència de la nova categoria professional no s'iniciava fins al moment de la publicació del conveni, el juny de 2015. En canvi, en les taules corresponents a l'any 2014 que es van publicar en el DOGC ja hi apareixia l'informador juvenil. Semblava, així doncs, que aquells treballadors que exercien funcions similars a les d'informador juvenil el 2014, tot i no existir encara com a categoria professional, podrien demanar el seu reconeixement retroactiu. No és així.

El Tribunal de Contractes declara la nul·litat parcial de l'Acord Marc de menjadors escolars

10/09/2015

La resolució del recurs que va presentar l'Acellec contra l'Acord Marc per a la licitació dels serveis de menjador escolar del Maresme i el Vallès Oriental declara nul·les les clàusules que determinen els criteris de valoració dels projectes i la designació del comitè d'experts que els han de valorar. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha estimat dues de les causes de nul·litat exposades per l'Acellec i, per tant, dona la raó parcialment a l'associació patronal. Després de rebre la resolució, l'Acellec i la FAPAC (Federació d'Associacions de Mares i Pares de Catalunya) han adreçat una carta conjunta a la Consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, en la qual demanen que el seu departament no reiniciï els processos de licitació sense obrir un període previ de diàleg i intercanvi d'opinions amb els diferents agents que intervenen en el sector.

Ensenyament, Centelles i l'Acellec firmen un nou conveni

02/09/2015

Durant el mes d'octubre s'ha formalitzat un nou conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament, l'Ajuntament de Centelles i l'Acellec per impartir conjuntament el cicle formatiu de grau mitjà de conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural a...