notícies

Nou catàleg de l'Escola Efa, ampliat i millorat

L'Escola Efa continua consolidant i eixamplant el seu àmbit d'influència, ara amb un nou catàleg de cursos i serveis. La direcció de l'escola i el seu claustre de professors han incorporat nous àmbits de formació i han actualitzat bona part dels seus continguts per adaptar-los a les necessitats formatives del sector. Fidels a la voluntat professionalitzadora de totes les formacions de l'escola, es busca l'encaix entre les necessitats del mercat laboral i els criteris tècnics que posen la qualitat per davant d'altres consideracions. Entre les novetats més significatives destaquen la nova aposta per la formació e-learning i la incorporació, ja consolidada, de les certificacions professionals. Un mínim de 18 propostes formatives s'han adaptat per oferir-les on-line, de manera que els interessats tindran l'oportunitat de cursar-les a través de formacions presencials o bé a través de la xarxa.

La viabilitat dels serveis educatius

Les empreses de l'Acellec han destacat sempre per defensar el caràcter educatiu dels serveis que atenen les necessitats socials en temps de lleure. Però, per estrany que pugui semblar, aquest plantejament no sempre és ben rebut. En el cas dels menjadors escolars apareix amb insistència la idea que el servei és car i que cal rebaixar-ne el cost. Però la reducció no és possible sense renunciar al seu caràcter educatiu i aquesta és la frontera que no volen creuar les empreses del sector.

Alumnes de l'EFA col·laboren amb les bones pràctiques

Els alumnes del curs online Les claus de les polítiques de joventut de l'Escola EFA han fet una important aportació als continguts de la plataforma de Bones Pràctiques en l'àmbit de la Joventut de l'Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ)....

Anem a Madrid

El 17 i el 18 de desembre representants de l'Acellec es van traslladar a Madrid per participar, d'una banda, a la junta de FOESC i, d'una altra, a la mesa negociadora del conveni del lleure educatiu a nivell estatal. El president de la Federación Estatal de Organizaciones Empresariales de Ocio Educativo y...

Entrevista amb el SOC

Durant els primers dies de 2015 representants de l'Acellec mantindran una entrevista amb la directora del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Olga Campmany, per plantejar-li diverses propostes per desenvolupar i millorar les ofertes formatives amb voluntat professionalitzadora del sector del lleure educatiu i...