notícies

L'Acellec creix

13/02/2015

Entre la segona meitat de 2014 i les primeres setmanes de 2015, una dotzena d'empreses s'han incorporat com a noves associades a l'Acellec. L'organització empresarial ha diversificat exponencialment el seu camp d'actuació i és present en pràcticament tots els espais possibles de relació amb l'administració, es coordina per actuar conjuntament amb altres entitats associatives del sector i ha multiplicat la seva presència als mitjans. Aquest fet, acompanyat dels resultats positius de moltes de les seves actuacions (exempció d'IVA, estudi de cultura de proximitat, projecte Colònies i Educació, etc.) ha contribuït a fer més present l'Acellec en la vida econòmica i social i millorar el seu posicionament públic. El creixement de l'entitat és degut a múltiples factors que se sumen, però queda clar que l'increment de la seva activitat i de la seva presència institucional ha contribuït a fer-la més coneguda i valorada.

Nova llei del protectorat de fundacions

12/02/2015

El 26 de gener va entrar en vigor la Llei 21/2014 del protectorat de fundacions, que regula, entre d'altres qüestions aspectes de transparència i estableix un règim específic per a les entitats declarades d'utilitat pública, equiparades des d'aquest de punt de vista a les fundacions. El Protectorat és un organisme de la Generalitat de Catalunya que supervisa i exerceix funcions de control sobre les fundacions i les entitats d'utilitat pública. Tot i que la nova llei no modifica en res d'essencial el funcionament de les fundacions, incorpora canvis en el règim jurídic del protectorat i les seves potestats d'assessorament, registre, suplència i supervisió. El règim sancionador que es deriva dels canvis introduits per la llei, però no serà efectiu fins a l'1 de gener de 2016.

Colònies i Educació, amb la Universitat de Vic

12/02/2015

A finals del mes de gener, representants de l'Accac (Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya) i de l'Acellec es van reunir amb Joan Soler, degà de la Facultat d'Educació de la Universitat de Vic. Va ser la primera reunió de la ronda de trobades que estem programant amb les facultats d'educació de totes les universitats catalanes per promoure acords en el marc del projecte Colònies i Educació. Joan Soler va mostrar una predisposició excel·lent per trobar vies de col·laboració i fins i tot es va elaborar una llista de possibles propostes de treball conjunt. Aquesta llista es sotmetrà igualment a la consideració de la resta de Facultats d'Educació del país i s'intentarà que els acords siguin interuniversitaris.

Nou catàleg de l'Escola Efa, ampliat i millorat

12/02/2015

L'Escola Efa continua consolidant i eixamplant el seu àmbit d'influència, ara amb un nou catàleg de cursos i serveis. La direcció de l'escola i el seu claustre de professors han incorporat nous àmbits de formació i han actualitzat bona part dels seus continguts per adaptar-los a les necessitats formatives del sector. Fidels a la voluntat professionalitzadora de totes les formacions de l'escola, es busca l'encaix entre les necessitats del mercat laboral i els criteris tècnics que posen la qualitat per davant d'altres consideracions. Entre les novetats més significatives destaquen la nova aposta per la formació e-learning i la incorporació, ja consolidada, de les certificacions professionals. Un mínim de 18 propostes formatives s'han adaptat per oferir-les on-line, de manera que els interessats tindran l'oportunitat de cursar-les a través de formacions presencials o bé a través de la xarxa.

Alumnes de l'EFA col·laboren amb les bones pràctiques

29/12/2014

Els alumnes del curs online Les claus de les polítiques de joventut de l'Escola EFA han fet una important aportació als continguts de la plataforma de Bones Pràctiques en l'àmbit de la Joventut de l'Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ)....