notícies

El nou Decret 137

La Direcció General de Joventut de la Generalitat ha posat en marxa el procés de revisió del Decret 137, de regulació de les activitats de lleure educatiu amb menors de 18 anys. La reforma, anunciada des de fa ja diversos anys, estava aturada per la dificultat d'acordar amb el Consell Català de l'Esport els termes en què s'havien d'incloure en el decret les activitats de lleure centrades en l'esport. Finalment s'ha arribat a una fórmula conjunta i, d'aquesta manera, es desencallaran algunes millores que l'Acellec venia reclamant des de fa molt temps.

Expliquem la professionalització del lleure al Síndic de Greuges

L'Acellec ha demanat al Síndic de Greuges que tingui en compte el nostre sector empresarial cada cop que tracti qualsevol aspecte lligat al lleure educatiu. Aquesta qüestió, entre d'altres, es va tractar en el transcurs de l'entrevista que representants de l'Acellec van mantenir el 8 juliol amb la senyora Maria Jesús Larios, adjunta al Síndic de Greuges per a la defensa dels drets dels infants. Aquest organisme de defensa de les persones va publicar el juny passat un Informe sobre el dret al lleure educatiu i a les sortides i colònies escolars, que repassa l'estat del sector i en diagnostica les mancances i necessitats des de l'òptica dels seus usuaris. El document, però, pràcticament en cap moment no es refereix al paper essencial que hi juga el sector empresarial, de manera que presenta una perspectiva parcial i incompleta del nostre àmbit d'activitat.

Seguim el ritme de les famílies

Les darreres setmanes s'ha instal·lat en l'opinió pública el debat sobre l'anunciada sortida de la crisi, amb el contrast entre una administració que té ganes de donar bones notícies i una realitat tossuda que situa els beneficis d'una pressumpta recuperació econòmica encara molt enllà en el temps. El món del lleure, l'educació i la cultura, està necessàriament lligat a la quotidianitat dels ciutadans, i les grans xifres macroeconòmiques tenen un efecte molt i molt secundari en la nostra realitat. Mentre les famílies no comencin a recuperar capacitat adquisitiva, els serveis que presten les nostres organitzacions no notaran canvis substancials. Més aviat el contrari: la persistència de la precarietat en les economies familiars fa que el límit de les reserves que fins ara ens han permès mantenir-nos actius comenci a acostar-se de forma alarmant.

Treballadors al dia

El butlleti electrònic que teniu al davant s'adreça al conjunt del sector del lleure educatiu i sociocultural, amb la màxima extensió possible. Així, el reben empreses, associacions, administracions, professionals i qualsevol persona o organizació que tingui interès en el...

Trobada d'empreses de cultura de proximitat

El sector dels serveis socioculturals de l'Acellec ha promogut una trobada d'empreses de serveis museístics de proximitat i de difusió del patrimoni, amb la intenció de millorar el coneixement de l'entitat entre el sector i de promoure la seva eventual incorporació a la nostra...