notícies

Serem al Congrés Internacional de Pedagogia Social de la UdG

L'Acellec presentarà una comunicació sobre la precarització dels perfils professionals del sector a causa de les polítiques de contractació de l'administració en el Congrés Internacional de Pedagogia Social de la UdG, anomenat Pedagogia social, joventut i transformacions socials. La cita acadèmica tindrà lloc a Girona entre el 14 i el 16 de setembre, i el seu quart eix de treball es dedica als reptes en la formació i la recerca sobre joventut. És en aquest àmbit que el comitè científic del congrés ha acceptat la comunicació Precarització professional en les administracions, que serà presentada pel gerent de l'entitat.

Nous cursos a l'Escola Efa

S'han obert les inscripcions de més d'una vintena de cursos de l'Escola Efa, que intensifica en la nova temporada el format online i la presència al territori, per atendre les demandes que van sorgint i per eixamplar el radi d'acció de l'Acellec i la seva feina de promoció de la professionalització.

Actualització de taules salarials

A partir de l'1 de setembre és d'aplicació el tercer increment salarial previst en el III Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya, que és d'un 0,5%. El conveni regula les condicions laborals del sector fins al 31 de desembre de 2016, tot i que la seva vigència es mantindrà fins que no se n'acordi un de nou.

Temps de construir

En el moment d'engegar el nou curs hem d'afrontar tasques d'enorme complexitat però de la màxima importància per al nostre sector. Tenim al davant l'oportunitat de participar en la elaboració d'un model de gestió dels menjadors escolars, possibilitat que hem guanyat gràcies a la lluita aferrissada que hem mantingut per aturar models de contractació que posen en qüestió el caràcter educatiu de la nostra feina. Ha arribat també el moment de donar impuls a un moviment de defensa de les colònies escolars, que combati les dificultats econòmiques i els entrebancs d'un sistema educatiu que encara no en reconeix formalment el valor i les virtuts. I se'ns planteja també el repte delicat i ambiciós a l'hora, de dibuixar finalment els continguts i els contorns del sector de la cultura de proximitat, en diàleg amb els departaments de cultura del Govern i dels grans ajuntaments del país. És temps, per tant, de construir models i de dur-los a la pràctica.

Les empreses trien la periodicitat del certificat de menors

El Ministeri de Justícia considera que la periodicitat amb que els treballadors han de presentar o renovar el certificat de delictes de naturalesa sexual es determina a criteri de l'empresa o entitat que contracta. Aquesta és la resposta que ha rebut l'Acellec, després de formular una consulta a través del formulari de contacte del web del ministeri. L'aplicació de la mesura que estableix la obligatorietat de disposar d'un certificat negatiu del Registre Central de Delictes Sexuals per poder treballar en contacte habitual amb menors continua generant moltes incerteses, i circulen informacions contradictòries que ningú no confirma oficialment. El darrer rumor sobre aquesta qüestió és que el certificat té una validesa de tres mesos i que, per tant, cal renovar-lo amb aquesta periodicitat. Per sortir de dubtes, l'Acellec va fer una consulta al Ministerio de Justicia.