notícies

Corregida una errada al conveni

15/09/2015

Abans de l'estiu es va publicar el tercer conveni del lleure educatiu i sociocultural, després d'un llarg període de negociació, de gairebé quatre anys. Però en revisar el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ens vam adonar que contenia un error que podria portar a greus confusions. El nou conveni ha reconegut per primera vegada la figura de l'informador juvenil, però la vigència de la nova categoria professional no s'iniciava fins al moment de la publicació del conveni, el juny de 2015. En canvi, en les taules corresponents a l'any 2014 que es van publicar en el DOGC ja hi apareixia l'informador juvenil. Semblava, així doncs, que aquells treballadors que exercien funcions similars a les d'informador juvenil el 2014, tot i no existir encara com a categoria professional, podrien demanar el seu reconeixement retroactiu. No és així.

El Tribunal de Contractes declara la nul·litat parcial de l'Acord Marc de menjadors escolars

10/09/2015

La resolució del recurs que va presentar l'Acellec contra l'Acord Marc per a la licitació dels serveis de menjador escolar del Maresme i el Vallès Oriental declara nul·les les clàusules que determinen els criteris de valoració dels projectes i la designació del comitè d'experts que els han de valorar. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha estimat dues de les causes de nul·litat exposades per l'Acellec i, per tant, dona la raó parcialment a l'associació patronal. Després de rebre la resolució, l'Acellec i la FAPAC (Federació d'Associacions de Mares i Pares de Catalunya) han adreçat una carta conjunta a la Consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, en la qual demanen que el seu departament no reiniciï els processos de licitació sense obrir un període previ de diàleg i intercanvi d'opinions amb els diferents agents que intervenen en el sector.

Ensenyament, Centelles i l'Acellec firmen un nou conveni

02/09/2015

Durant el mes d'octubre s'ha formalitzat un nou conveni de col·laboració entre el Departament d'Ensenyament, l'Ajuntament de Centelles i l'Acellec per impartir conjuntament el cicle formatiu de grau mitjà de conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural a...

L'Escola EFA renova la imatge i multiplica l'oferta formativa

01/09/2015

El portal de l'Escola EFA (www.escolaefa.cat) s'ha afegit ja a la plataforma web de l'Acellec i ha incorporat així la seva imatge, que dona major cohesió al conjunt de serveis i programes de l'associació patronal. En aquest curs que s'inicia ara tindrà un especial relleu l'oferta de formació online, que amplia la capacitat de servei i millora l'accessibilitat dels professionals a la formació continuada.

El Tribunal Català de Contractes suspèn l'Acord Marc de menjadors a petició de l'Acellec

31/07/2015

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va resoldre el passat 29 de juliol la suspensió cautelar de la licitació de l'Acord Marc per al servei de menjador escolar a la demarcació del Maresme - Vallès Oriental, atenent d'aquesta manera la mesura cautelar sol·licitada per l'Acellec en presentar recurs contra aquest procediment. La licitació queda, així doncs, aturada fins que el mateix tribunal no resolgui el recurs de l'Acellec.