notícies

Professionals per la diversitat

El Col·lectiu i+ es va presentar en societat el 14 d'octubre, en un acte celebrat al teatre La Seca, de Barcelona, en el qual es va produir un interessantíssim diàleg entre els antropòlegs Dolores Juliano i Carlos Giménez. Es tracta d'un grup de professionals de llarga...

Les activitats extraescolars, al 10% d'IVA

La Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda ha establert en la resposta a una consulta vinculant que les activitats extraescolars han de tributar al 10 per cent d'IVA. Amb aquest document es confirma per primera vegada que a aquest tipus de serveis, quan són prestats per entitats mercantils, se'ls aplicarà el tipus reduït, aclarint una situació que fins al moment havia generat molts dubtes entre les empreses que es dediquen a aquesta activitat econòmica.

Propostes de millora per l'Acord Marc de menjadors escolars

L'Acellec ha fet arribar al Departament d'Ensenyament un document en el qual es recullen propostes de millora en el sistema de contractació de serveis de menjador escolar, després que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic donés parcialment la raó a la patronal en el recurs presentat contra l'Acord Marc publicat el juliol passat per a la delegació territorial del Maresme Vallès Oriental.

El diàleg per bandera

La capacitat de dialogar amb l'administració i els agents socials que formen part del nostre sector d'activitat és probablement l'actiu més important de què disposem com a associació patronal. Massa vegades es mesura la capacitat d'influència d'una organització per la força de què disposa o per la seva capacitat d'imposar els propis criteris per damunt de l'opinió dels altres. El volum, la capacitat econòmica o la influència política poden, efectivament, facilitar l'assoliment de determinats objectius. Però la durada i l'eficàcia real d'aquests èxits són molt menors que quan s'assoleixen gràcies al diàleg, la negociació i la constància en la defensa d'uns valors que es poden explicar en veu alta. La tasca patronal de l'Acellec reposa en bona mesura en la seva capacitat d'interlocutar, de dialogar i d'arribar a acords. Posem per davant de qualsevol altra qüestió els arguments racionals, els valors que defensem i una idea del be comú que reivindiquem també des de l'àmbit de l'empresa.

El lleure educatiu com a activitat econòmica

L'Acellec va presentar el 17 d'octubre una ponència en el marc del tercer Congrés del Lleure Educatiu organitzat per la Fundació Pere Tarrés en la qual va defensar la presa de consciència del lleure educatiu com a sector econòmic. El gerent de l'entitat, Pep Montes, va compartir taula de debat amb el professor de pedagogia aplicada de la UAB, Miquel Àngel Essomba, i van dialogar àmpliament sobre la contribució dels serveis professionals a l'extensió del lleure educatiu com a dret social. Essomba va incidir en la transformació contemporània dels conceptes lligats a l'educació, i Montes va remarcar que l'activitat econòmica i empresarial ha contribuït decisivament en l'actual configuració del sector des de fa no menys de de trenta anys.