notícies

Formació per als municipis i les entitats

Una de les línies d'actuació de l'Acellec és la difusió del sector en l'àmbit local i en especial col·laboració amb els ajuntaments. Per aquesta raó, el 5 de març vam mantenir una trobada amb Santi Valls, director de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), en la qual, entre d'altres qüestions, li vam presentar una proposta formativa especialment pensada per als ajuntaments i la seva tasca de suport al món associatiu. Molts ajuntaments animen les entitats del seu municipi a formar-se per millorar la seva capacitat de gestió i actuació, i l'EFA els facilita la feina amb una bateria de cursos i tallers pensats especialment per a les associacions locals.

Nova onada de cursos de monitors i directors

L'Escola EFA ha programat quatre nous cursos de monitors i un de directors per a Setmana Santa, en diferents punts del territori. Són oportunitats úniques d'obtenir la titulació prop de casa. Cal anar per feina per garantir que hi trobareu plaça. Trobareu tota la informació sobre els...

El tercer conveni del lleure educatiu i sociocultural, firmat

Els representants patronals i sindicals van firmar el Tercer Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya, en un acte que va tenir lloc el dimarts, 10 de març, a la seu de CCOO. S'ha culminat d'aquesta manera un llarg procés negociador que es va iniciar en finalitzar el segon conveni, el desembre de 2010, i que ha permès la consolidació del nivell salarial, sense davallades, durant aquests anys de forta afectació per la crisi econòmica. La vigència del nou conveni es des de setembre de 2014 fins a desembre de 2016.

Canvis en la formació bonificada

La formació subvencionada a demanda de les empreses, coneguda com a formació bonificada, patirà canvis ben aviat a causa d'una nova normativa que es preveu que s'aprovi per part del Govern de l'Estat. Aquesta qüestió va centrar la major part dels continguts del vuitè...

El valor d'un conveni

Quan es va firmar el primer conveni del lleure educatiu i sociocultural, l'any 2005, es va fer una passa importantíssima per dignificar un sector econòmic que, malgrat tenir ja un pes significatiu en aquell moment, estava molt desestructurat. Els múltiples agents que desenvolupaven la seva activitat professional en aquest camp no seguien pautes comunes, i aquells que s'hi dedicaven amb respecte i voluntat de rigor quedaven desemparats davant de l'actuació d'organitzacions que obviaven els principis i valors que són en l'origen d'aquesta activitat. Deu anys després, i amb la signatura del tercer conveni, la seva existència continua sent un factor fonamental per garantir la qualitat dels serveis que presten les empreses i unes condicions de treball justes i dignes per als seus treballadors. L'Acellec el continua defensant com un instrument valuós d'ordenació del sector, útil per a treballadors i empresaris, però que, a més, permet explicar-nos i prestigiar-nos davant de la comunitat.