notícies

L'Acellec participa en la ponència per a la llei de Reforma Horària

Oriol Carbonell i Pep Montes, el primer com a vicepresident i el segon com a gerent de l'Acellec, van participar en la ponència conjunta parlamentària per a la elaboració de la Llei de Reforma Horària. La sessió de treball va tenir lloc el dilluns, 6 de febrer, al Parlament de Catalunya, i també van ser-hi presents representants de la Fundació Jaume Bofill, de la FAPAC i de patronals de l'escola concertada, entre d'altres.

Ensenyament prepara un decret per regular els menjadors escolars

La Direcció General d'Atenció a la Familia i Comunitat Educativa ha convidat els diferents agents que intervenen en la prestació del servei de menjador escolar a fer aportacions en el tràmit de consulta pública previ a la redacció d'un decret que en regularà el funcionament. La única norma existent a Catalunya sobre aquest servei és el Decret 160, de l'any 1996, que està clarament desfasat i té poc a veure amb la realitat actual del sector.

Es ratifica la vigència del conveni sectorial per a 2017

El tercer Conveni Col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural es manté més enllà del 31 de desembre de 2016, data estricta de la seva vigència, mercès a un acord firmat entre sindicats i patronals el 14 de desembre. Cap del dos sindicats firmants, UGT i CCOO, no han fet denúncia expressa del conveni, i les associacions patronals tampoc no han tingut cap inconvenient a ratificar la seva vigència, de manera que la totalitat del clausulat seguirà en vigor fins que no es firmi un nou conveni.

Bones festes, feliç educació i millor cultura

L'Acellec i l'Escola Efa us desitgen les millors festes i un any ple d'èxits. No oblideu que tot el que feu educa i que la cultura és arreu.

Volem formar part dels teus desitjos

Va ser durant els darrers dies de l'any, ara en fa quinze, que l'Acellec es va posar a caminar. Arribem al tombant de 2016 amb ganes de celebrar aquest aniversari i amb l'objectiu de dedicar una bona part de 2017 a repensar la nostra organització per dotar-la de nous objectius i estratègies, amb la vista fixada en l'horitzó 2020.