notícies

Cultura de proximitat: in progress

El sector de la cultura de proximitat factura anualment a Catalunya més de 40 milions d'euros i ocupa de forma estable uns 2.500 treballadors, segons les dades d'un estudi quantitatiu i qualitatiu realitzat per ICC Consultors, per encàrrec de l'Acellec. Aquest treball, que va rebre el suport del CoNCA (Consell Nacional de la Cultura i les Arts) en la seva fase inicial, i de l'ICEC (Institut Català d'Empreses Culturals) en les fases segona, tercera i quarta, forma part d'un procés engegat per l'Acellec per dimensionar quantitativament i per definir qualitativament un sector que, tot i ser rellevant en termes econòmics i de servei públic, és molt poc visible i compta amb un escàs reconeixement social. Durant 2016 l'Acellec seguirà treballant en aquesta direcció per precisar i definir els continguts tècnics i professionals del sector.

El 2016... més!

L'Acellec encetarà el 2016 amb seixanta-dues empreses associades, amb una previsió de facturació global que superarà els cent milions d'euros anuals i amb un volum de contractació que fregarà la xifra de 8.000 treballadors. Però les xifres, tot i que ajuden a situar-nos, no són el factor que millor explica la nostra feina.

Nou recurs a l'Acord Marc del servei de menjadors escolars

L'Acellec ha recorregut per segona vegada la publicació de l'Acord Marc per a la prestació del servei de menjadors escolars al Maresme Vallès Oriental després que el nou text insisteixi en els errors de plantejament que ja van ser denunciats l'estiu passat. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va donar la raó a l'associació patronal i va fer retirar l'acord marc en declarar-lo nul a causa de defectes en el seu plantejament. El Departament d'Ensenyament ha fet un nou redactat dels plecs i ha tornat a publicar-lo, però les millores que s'han produït no corregeixen, segons el parer de la majoria d'empreses del sector, els defectes que es van detectar inicialment. La FAPAC i diverses escoles i municipis han manifestat també de forma oberta la seva oposició al model de contractació impulsat pel Departament d'Ensenyament.

Certificat d'antecedents penals per protecció de menors

El Ministeri de Justícia ha posat en servei un sistema per tal que les empreses sol·licitin de forma conjunta el certificat d'antecedents penals de tots els seus treballadors. Aquesta certificació és necessària per a tots aquells treballadors que estan en contacte estable amb menors, des que es va aprovar i publicar la Llei 26/2015 de reforma de la Llei Orgànica de Protecció Jurídica del Menor. Aquesta nova disposició ha generat molta confusió i no poques incerteses sobre la seva aplicació pràctica. Tot i que no soluciona tots els interrogants, aquest nou sistema facilita una mica la tramitació dels certificats.

Signat un codi de bones pràctiques pioner per la qualitat en la contractació pública

Deu organitzacions que representen el sector de l'atenció a les persones i que inclouen món empresarial, sindical, professional i del tercer sector social han firmat (11/12/2015) amb el Govern de la Generalitat el Codi de Bones Pràctiques en la contractació pública de serveis d'atenció a les persones, un document pioner en les seves característiques que intenta garantir la qualitat en la prestació d'aquests serveis. Durant l'acte de signatura, la Vicepresidenta del Govern en funcions i Consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, va assegurar que el codi determinarà alguns dels continguts de la futura llei de contractes del sector públic català, que l'actual Govern té intenció d'impulsar.